Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Tájékoztató

Záhony Város Helyi Választási Bizottságának határozata időközi önkormányzati képviselő és polgármester választásról

 

A képre kattintva elindul a letöltés.

Tájékoztató rendkívüli óraleolvasásáról

Álláshirdetés

Záhony Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

2 fő közterületfenntartó és műszaki tevékenység ellátó

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, három hónapig terjedő próbaidő kikötésével.

Munkaidő:  heti 40 óra,

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

4625 Záhony, Ady Endre út 35., továbbá a város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat kezelésében lévő épület, építmények, területek, játszóterek, parkok üzemeltetéséhez szükséges villanyszerelői, lakatos, javítási-karbantartási munkák végzése, utak karbantartása, fűkaszálás, kisebb festés, vakolás, javítás, üvegezési munkák végzése. Váratlan meghibásodások gyors és szakszerű elhárítása. Általános karbantartói feladatok, anyagmozgatás, logisztikai feladatok ellátása. Rendezvények előkészítése.

Munkabér: végzettségnek megfelelően minimálbér 138.000 Ft vagy garantált bérminimum 180.500.- Ft             

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László polgármester nyújt, a 45/525-508-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton, a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4625 Záhony, Ady Endre út 35. címre történő eljuttatással.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt Helmeczi László Polgármester.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

Álláshirdetés

Záhony Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

traktorvezető, gépkezelő

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, három hónapig terjedő próbaidő kikötésével.

Munkaidő:  heti 40 óra 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat kezelésében lévő területek, játszóterek, parkok, utak takarítása, gondozása, a téli hónapokban a hó eltakarítása és síkosság mentesítési feladatok ellátása, anyagmozgatás, logisztikai feladatok ellátása traktorral. Rendezvények előkészítése.

Munkabér: végzettségnek megfelelően minimálbér 138.000 Ft vagy garantált bérminimum 180.500.- Ft              

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László polgármester nyújt, a 45/525-508-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton, a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4625 Záhony, Ady Endre út 35. címre történő eljuttatással.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt Helmeczi László Polgármester.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2018. február 7-én (szerda) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

           Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
           Előadó: Helmeczi László polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Tájékoztató a III. Záhonyi Nemzetközi Néptánc-fesztivál rendezvény költségeinek felhasználásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat)
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata által foglalkoztatott dolgozók létszámbővítésre
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

H I R D E T M É N Y

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője - Aros László tű. alezredes - a tűzesetek hatékony megelőzése, továbbá a balesetek elkerülése és a lakosság életének védelme érdekében felhívja a figyelmet a felsorolt főbb szabályok betartására!

Szén-monoxid-mérgezés

A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek - a velük járó anyagi károkkal, személyi sérülésekkel együtt - kis odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek. A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezetők és a nyílászárók beszerelésétől kezdve a mindennapi használatig figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.

A köznyelvben „csendes gyilkosnak" nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.

A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el. Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk friss levegőről otthonunkban.

Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy készülék vagy rendszer megvásárlása előtt. Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését is bízzuk megfelelő szakképesítéssel rendelkező emberre. Tegyük lehetővé a kéményseprők rendszeres ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk.

A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony kiegészítő eszköze a megfelelően működő érzékelő berendezés. Elhelyezése és használata előtt mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat. Baj esetén azonnal hívjuk a segélyhívó központot a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó számon!

Kéménytüzek és kátrányosodás

Az utóbbi években - visszatérve a hagyományos szén-, fatüzelésre - egyre gyakrabb a visszajelzés a kémények kátrányosodására, kéménytüzekre.

Néhány tüzelési tanácsot fogadjanak el jobbító szándékkal!

Ahhoz, hogy tüzet gyújthassunk gyúlékony anyagra, gyulladási hőmérsékletre és oxigénre - továbbiakban levegőre - van szükség.

A tüzelőberendezésben begyújtás után jelen van a tüzelő anyag, melyhez a szükséges levegőt biztosítani kell. Ezt szolgálja a tüzelőberendezésen található alsó ajtó, csappantyú stb., ami az égési levegő bejutását biztosítja.

Gyakorlati tapasztalat az, hogy a gyakori tüzelőanyag pótlás elkerülése miatt a kazán tűzterét - úgy mondva - jól megrakják, a tüzelőanyag begyúlása után a levegőbeáramló-szerkezetet elzárják, mondván ne égjen le hamar, vagy ne fűtse túl a rendszert. Ezzel kezdetét veszi az ún. kátrányosodás.

Észak-alföldi Jogpontok

Álláshirdetés

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, engedélyek kiadása, szakhatóságokkal való együttműködés, előterjesztések készítése. Az önkormányzati tulajdonú épületek állapotának figyelemmel kísérése, javaslat tétel azok karbantartására és felújítására, a megvalósítás során a kivitelezés ellenőrzése. Beruházással, pályázat előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának meghatározásáról szóló 1/2018 (I.15.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Ilona Jegyző nyújt, a 45/525-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ádám Ilona Jegyző bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.

 

Felhívás városi elismerések adományozására

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy minden év január 31. napjáig Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított helyi elismerések évi adományozását kezdeményezzék:

Az eljárás szabályai:

Az alábbi elismerések adományozására lehet javaslatot tenni:

Díszpolgári cím

Magyar, vagy külföldi állampolgárnak adható, aki egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. A díszpolgári cím élő és elhunyt személynek /posthumus/ is adományozható.

„Záhony Városért” elismerés

Bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál.

„Köz szolgálatáért” elismerés

Az önkormányzat intézményeiben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző közalkalmazotti, közszolgálati, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban álló részére adható.
A javaslatokat írásban lehet Záhony Város Polgármestere részére 2018. január 31. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege olvasható az önkormányzat honlapján.


Helmeczi László
Záhony Város Polgármestere

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2018. január 15-én (hétfő) du. 16,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

           Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
           Előadó: Helmeczi László polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés „A záhonyi közintézmények megújuló energiaforrással történő ellátása, komplex fejlesztési program keretében” című és TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00018 számú pályázat támogatási szerződésének aláírásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Városi Uszoda férfi öltözőjének teljes felújítására, kivitelezőjének kiválasztására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba vételére irányuló kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a 2018. évben tervezett közfoglalkoztatási programokra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Záhonyi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Záhony Város, Zsurk Község és Győröcske Község Önkormányzati Képviselő-testületei által elfogadott önkormányzati rendelet értelmében a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében 2017. december 27. napjától – 2017. december 29. napjáig téli igazgatási szünet került meghatározásra, melynek ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban halotti anyakönyvi ügyintézés – ügyelet tartására kerül sor.
Szükség esetén kérem, hívják a 45/525-508-as központi telefonszámot.

A téli igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2017. december 22. (péntek), a téli igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2018. január 2. (kedd).

Záhony, 2017. december 21.

Tisztelettel:

Ádám Ilona
jegyző

Negyedik Adventi Gyertyagyújtás

Tisztelt Záhonyiak!

Advent negyedik gyertyáját idén december 24-én, Szentestén gyújtjuk meg, ezért a városi adventi koszorún is ezen a napon lobban fel a negyedik gyertya lángja. A megszokott időponttól eltérően 15:30-kor várjuk Önöket szeretettel Sebők János nagytiszteletű református lelkipásztor úr ünnepi gondolataival.

A gyertyagyújtást követően 16:00 órakor kezdődik a református templomban az Istentisztelet, ahol a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adnak ünnepi műsort.

"Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása.
Ha tehát már mindegyik gyertya ég, az azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony: boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen Szeretetet."

 

Helmeczi László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálati irodáink nyitva tartása az ünnepek alatt a következőképp alakul:

Kedves Ügyfeleinket a központi ügyfélszolgálati irodánkban a két ünnep között (2017.12.27-29.) a megszokott nyitva tartási időben várjuk.

Központi ügyfélszolgálati iroda címe: 5000 Szolnok Thököly út 83.

Ügyfélfogadási idő: Szerda 8:00-20:00; Csütörtök-Péntek 8:00-14:00 óra

Ebben az időszakban a Call Center-szolgáltatás is elérhető lesz a +36 40/180-124–es telefonszámon.

Fiókirodáink a két ünnep közötti időszakban zárva tartanak!

Javasoljuk, továbbra is vegye igénybe internetes ügyintézési lehetőségeinket az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail címen, valamint www.trvzrt.hu weboldalunkon.
A hibabejelentéseket munkatársaink a két ünnep között is a nap 24 órájában várják a központi hibabejelentő szolgálatunk ingyenesen hívható +36 80/205-157-es telefonszámán.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2018. január 2-tól a megszokott nyitva tartási időben és megszokott munkarendben áll felhasználóink rendelkezésére!

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A TRV ZRT. MINDEN MUNKATÁRSA!

Pályázati Felhívás!

A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

    pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű 1 év –ig tartó munkaviszony, három hónapig terjedő próbaidő kikötésével.

Munkaidő: reggel: 600-1000-ig, délután: 1400-1800-ig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Irodák, folyosók, közös helyiségek felmosása, porszívózása, portalanítása, ajtók tisztítása, a mellékhelyiségek felmosása, fertőtlenítése, hulladékgyűjtő edények ürítése, ablakok és nyílászárók lemosása és tisztítása, szőnyegek tisztítása, függönyök leszedése, mosása és felszerelése. A termek rendezvényekre, ülésekre történő előkészítése. A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének nyitása és zárása.

Munkabér: 138.000 Ft

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Ilona jegyző nyújt, a 45/525-503-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton, a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4625 Záhony, Ady Endre út 35. címre történő eljuttatással.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt Ádám Ilona jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 9.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági igénynek eleget téve a tegnapi naptól a Városi Uszodában minden hétfőn és kedden a kismedence vízhőmérsékletét 30°C-ra melegítik fel. A hét többi napján a megszokott 26-28°C-os víz várja a látogatókat.
 

Helmeczi László
polgármester

Második előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Záhony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (X.17.) számú, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő második lakossági fórumon is, mely

2017. december 18., hétfő 1000 órai kezdettel

kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal épületében (4625 Záhony, Ady Endre út 35.).

Záhony, 2017. december 8.

Tisztelettel:

Helmeczi László
polgármester

Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat elfagyása ellen

A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfagyása bosszúságot és előre nem várt jelentős költségeket okozhatnak felhasználóink számára. Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek!

Felhasználói teendők mérőelfagyás esetén

- Vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon: +36 80/205-157!

- Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni, a további vízelfolyás megelőzése érdekében.

A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása, a hazai törvények alapján a Felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a Felhasználót terheli!

Hogyan védekezzen a vízi közművek elfagyása ellen?

1)         Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott épületekben:

-           Pótolja az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját

-           Szigetelje megfelelően az vízmérőakna oldalát, födémszerkezetét és a fedőlapját.

-           Gondoskodjon az akna környékének feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról

-           Rendszeresen ellenőrizze – különösen fagyos időszakban- a vízóra és az akna állapotát

2)         Teljes körű víztelenítés nem lakott épületekben:

- A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében zárja el a vízóra előtti elzáró szelepet is. A vízóra után lévő leürítő szelepet - ha van beépítve- fordítsa megfelelő állásba, hogy a rendszerből lefolyjon a benne lévő víz.

-           Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig és nyissa ki a kerti csap csaptelepét. Ezzel a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap függőleges ágából leürül a benne lévő víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, ami a kerti csaphoz hajolva könnyen hallható. A leürülés 1-2 percet vesz igénybe, ezután a szivárgási zaj meg kell, hogy szűnjön.

Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami további vízelfolyást eredményezhet.

 -          Víztelenítse az épületen belül található berendezéseket (engedje ki a vizet a bojlerből, WC tartályból, esetleges egyéb berendezésekből)

-           Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen, ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását

A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke!

Közkifolyók téli használatáról

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is

A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.

A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:

 - A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157

- személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

- e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen

- valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!   

Szolnok, 2017.12.01.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. lakossági fórumot tart 2017. december 7-én 17 órától
a Záhonyi Művelődési Ház és Könyvtár 7-es termében.

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. december 4-én (hétfő) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

           Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
           Előadó: Helmeczi László polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról – átvételéről szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitvatartás rendjéről szóló 13/2004. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégium 2017-2018-as tanévi uszoda használatára
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a 2017.évi éves összesített közbeszerzési terv módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés csapadékvíz csatorna építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési felhívás elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

H I R D E T M É N Y

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője - Aros László tű. alezredes - az országszerte egyre gyakrabban előforduló kéménytüzek, füstmérgezés, szén-monoxid-mérgezés miatt, a tűzesetek hatékony megelőzése, továbbá a balesetek elkerülése és a lakosság életének védelme érdekében felhívja a figyelmet a felsorolt főbb szabályok betartására!

Szén-monoxid-mérgezés

A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek - a velük járó anyagi károkkal, személyi sérülésekkel együtt - kis odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek. A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezetők és a nyílászárók beszerelésétől kezdve a mindennapi használatig figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.

A köznyelvben „csendes gyilkosnak" nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.

A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el. Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk friss levegőről otthonunkban.

Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy készülék vagy rendszer megvásárlása előtt. Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését is bízzuk megfelelő szakképesítéssel rendelkező emberre. Tegyük lehetővé a kéményseprők rendszeres ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk.

A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony kiegészítő eszköze a megfelelően működő érzékelő berendezés. Elhelyezése és használata előtt mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat. Baj esetén azonnal hívjuk a segélyhívó központot a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó számon!

Kéménytüzek és kátrányosodás

Az utóbbi években - visszatérve a hagyományos szén-, fatüzelésre - egyre gyakrabb a visszajelzés a kémények kátrányosodására, kéménytüzekre.

Néhány tüzelési tanácsot fogadjanak el jobbító szándékkal!

Ahhoz, hogy tüzet gyújthassunk gyúlékony anyagra, gyulladási hőmérsékletre és oxigénre - továbbiakban levegőre - van szükség.

A tüzelőberendezésben begyújtás után jelen van a tüzelő anyag, melyhez a szükséges levegőt biztosítani kell. Ezt szolgálja a tüzelőberendezésen található alsó ajtó, csappantyú stb., ami az égési levegő bejutását biztosítja.

Gyakorlati tapasztalat az, hogy a gyakori tüzelőanyag pótlás elkerülése miatt a kazán tűzterét - úgy mondva - jól megrakják, a tüzelőanyag begyúlása után a levegőbeáramló-szerkezetet elzárják, mondván ne égjen le hamar, vagy ne fűtse túl a rendszert. Ezzel kezdetét veszi az ún. kátrányosodás.

Ugyanis:

A begyulladt kéményt házilag ne kezdjük el oltani! Minden esetben hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Záhony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (X.17.) számú, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. december 31-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a kerületi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) vagy elektronikus levélben (epitesugy@zahony.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely

2017. november 29., szerda 1100 órai kezdettel

kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal épületében (4625 Záhony, Ady Endre út 35.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

Záhony, 2017. november 21.

Tisztelettel:
Helmeczi László
polgármester

Szociális Tüzifa

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa támogatás igénylési határidejét meghosszabbítottuk, a kérelmeket 2017. november 30-áig lehet benyújtani a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban.


Az egy főre jutó jövedelemhatár családosoknál 99.750 Ft, egyedül élőnél 114.000 Ft. Az igénylőnek vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel kell rendelkezni.

Helmeczi László
polgármester

Gyermeknevelési települési támogatás

A gyermekvállalás életünk fontos állomása és bizonyára a legtöbb család úgy gondolja, hogy életük legörömtelibb időszaka köszöntött be az új családtag érkezésével. Egyes életkorokban a gyermek eltérő igényei miatt nagy eltérés lehet a kiadások terén, de már a babavárástól kezdve komoly költségekkel szembesülhetnek a szülők.

Az idei évben az önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy a gyermeket nevelő családok mindennapi költségeihez csekély mértékben hozzájáruljon, ezért jövedelemtől függetlenül, gyermeknevelési települési támogatásban részesíti a Jegyző azt a szülőt, nevelőszülőt, gyámot akinek a gyermeke

a) 2017. december 31. napjáig nem töltötte be a 23. életévét és

b) a 16. életévét betöltött gyermek oktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.

A támogatási kérelmeket a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2017. november 7. napjától 2017. december 1. napjáig.

A támogatás mértéke gyermekenként 8000 Ft.

A kérelemhez csatolni kell a 16. életévét betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolást.

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján vagy letölthető innen.

További információért kérem, keresse Varga-Kutasi Andrea szociális ügyintéző munkatársunkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4. irodában.

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere

HIRDETMÉNY

 

Határozat M34 autóút

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. november 6-án (hétfő) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásának kiegészítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi I-II. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2017. I-II. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására
  Előadó: Ádám Ilona jegyző

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL

Ezúton is tájékoztatjuk Záhony Város lakosságát az Önkormányzat által nyújtható támogatásokról. A támogatásokat csak a záhonyi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő lakosok igényelhetik.

Szociális célú tűzifa támogatás Az idei évben is van lehetőség szociális célú tűzifa támogatás igénylésére, melynek benyújtási határideje 2017. november 15. Az egy főre jutó jövedelemhatár családosoknál 99.750 Ft, egyedül élőnél 114.000 Ft. Az igénylőnek vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel kell rendelkezni.

Kérelem szociális tűzifa támogatás megállapítására

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat: A felsőoktatásban nappali munkarend szerint tanulmányaikat folytató diákok és a felsőoktatásba készülő középiskola utolsó évfolyamos diákjainak van lehetősége a pályázat benyújtására. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke 5.000,-Ft/fő/hó. A kérelem benyújtási határideje 2017. november 7.

Beiskolázási támogatás: Az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében, beiskolázási támogatásban részesül azon gyermek törvényes képviselője, akinek gyermeke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanul vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézményben vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 65. 000 Ft-ot. A kérelem benyújtási határideje 2017. október 31.

Kérelem beiskolázási támogatás megállapítására

 

Művészetoktatási térítési díj támogatás: A művészetoktatásban résztvevő diákok törvényes képviselőinek lehetősége van a tanítási félévben befizetett művészetoktatási térítési díj visszaigénylésére jövedelemtől függetlenül.

Kérelem művészetoktatási térítési díj megállapítására

 

Lakhatási támogatás: A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díj) viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme 71.250 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén 85.500 Ft-ot nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Kérelem lakhatási támogatás megállapítására

 

Gyógyszertámogatás: Annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg, aki nem jogosult közgyógyellátásra és a család egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, egyedül élő esetén 57.000 Ft-ot és a havi rendszeres gyógyszer költsége legalább 5.700 Ft, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Kérelem gyógyszertámogatás megállapítására

 

Rendkívüli települési támogatás: Annak a kérelmezőnek nyújtható, aki önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, illetve önhibáján kívül időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja  meg a 37.050-ot, egyedül élő vagy gyermekét egyedülállóként nevelő törvényes képviselő esetében 51.300-ot.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

 

Temetési segély: Temetési költségekhez való hozzájárulásban részesül az elhunyt személy eltemettetője, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000 Ft-ot. A támogatás összege 25.000 Ft.

Újszülött támogatás: A gyermek születésétől számított 6 hónapon belül újszülött támogatás igénylésére van lehetőség jövedelemtől függetlenül, melynek összege gyermekenként 100.000 Ft.

Kérelem újszülött támogatás megállapítására

 

Fiatal házasok első lakáshoz juttatását elősegítő támogatás A fiatal házasoknak meghatározott feltételek alapján visszatérítendő kamatmentes kölcsön igénylésére van lehetősége, melynek összege legfeljebb 1.000.000.- Ft. A támogatás visszafizetésére meghatározott törlesztési idő: 5 év.

Lakóépületek energiamegtakarítási és felújítási támogatása: Az éves költségvetésben e célra jóváhagyott keretösszeg mértékéig pályázati úton elnyerhető vissza nem térítendő, utófinanszírozású pénzügyi támogatást nyújt a lakosság részére energiamegtakarítási és felújítási célból.

Az érdeklődők részére készséggel adnak további tájékoztatást a támogatások részleteiről a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai.

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere

KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. november 9-én (csütörtök)

17.00 órai kezdettel

a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatáson megjelenő állampolgárok közérdekű kérdést és javaslatot intézhetnek közvetlenül a képviselő-testülethez

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

   Helmeczi László
Záhony Város Polgármestere

Szeptemberi Záhonyi Zóna

Arany János úti csapadékvíz elvezetés - Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Záhony Város Önkormányzata által elnyert (TOP-2.1.3.-15-SB1-2016-00057 azonosítószámmal ellátott) csapadékvíz pályázat melyben összesen 29.852.900 Ft-ot nyert Önkormányzatunk, a következő stádiumban van....1 oldal

III. Záhonyi Nemzetközi Néptáncfesztivál - Minden település életének fontos része a hagyományteremtés, a külvilág számára való megmutatkozás, az önálló arculat megteremtése. Záhony városa is megteremtette a saját önálló arculatát: hagyományt teremtve immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Néptáncfesztivál, a város kulturális életének ünnepi színfoltja. A rangos fesztivál szervezője Záhony Város Önkormányzata....2 oldal

Kulturális híd határokon át! - Augusztus 17-21. között az AZAFŐ alapítvány szervezésében került megrendezésre a testvérvárosi tábor, melyre Csap (UA), Pécska (RO) és Záhony (HU) városok fiataljait invitáltuk... 5 oldal

Becsengettek - A nyári szünet után ismét eljött az ősz, s vele az új tanév. A kis- és nagydiákok örömmel és kíváncsisággal várták a szeptemberi iskolakezdést. Szeptember 1- jén, reggel újra megszólalt iskolánk csengője, s az iskolaudvart a tanulók örömteli zsibongása töltötte be, a mazsorettesek vidám tánca oldotta az iskolakezdés feszültségét.... 6 oldal

Új térvilágítása temetőben - Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemetőben új térvilágítás kerül kialakításra.Záhony Város Köztemetőjében a régi téglaburkolat eltávolítását követően elkészült a díszburkolat kivitelezése. ... 7 oldal

Új lélekharang kerül a temetőbe - Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemetőben új harangláb kerül kialakításra. Záhony Város Köztemetőjében Önkormányzatunk egy haranglábat kíván építtetni. Hosszú Dániel (a temető üzemeltetéséért felelős Hosszú Gyula Bt. ügyvezetője) biztosít az Önkormányzat részére egy közel 100 kg tömegű harangot... 8 oldal

 

Pályázati Felhívás!

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt 2018. évi pályázati felhívásához és meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázatát.

A Képviselő-testület határozata értelmében az „A” típusú pályázók tekintetében 15 fő, a „B” típusú pályázók esetében 5 fő támogatására van lehetőség. Az elnyerhető ösztöndíj mértékét 5.000,-Ft/fő/hó-ban határozták meg, melyet az „A” típusú pályázók részére 10 hónapon át, a „B” típusú pályázók részére 3x10 hónapon át folyósít az önkormányzat.

A pályázat elbírálása a Humán-Bizottság hatáskörébe tartozik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (továbbiakban: EPER-BURSA rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

Információk a Bursa Hungaricaval kapcsolatban a www.emet.gov.hu oldalon találhatóak.

A rendszerben kitöltött és az abból kinyomtatott pályázati űrlapokat a kötelezően csatolandó dokumentumokkal (jövedelemigazolás, jogviszony igazolás) együtt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4-es, 6-os irodahelyiségeiben benyújthatóak.

További információért az érdeklődő pályázók részére készséggel adnak tájékoztatást, segítséget a hivatal munkatársai.

Záhony Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági  és Állategészségügyi Osztály Járási Főállatorvosa a rókák veszettség elleni immunizálása miatt

2017. október 04. – október 25. között
részleges ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

 

Az érintett települések:
Ajak, Anarcs, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk.

Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

A részleges zárlat alatti területeken kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

A települések részleges zárlat alatti területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. 

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

Az ebzárlat alatt  befogott  kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

Az ebzárlat alatt, húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

LOMTALANÍTÁS

 

Felhívjuk a Tisztelt Városlakók figyelmét, hogy
2017. október 3-án (kedden)

Záhony városban lomtalanítás lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében minden olyan hulladéktípust kihelyezhetnek, ami a kommunális hulladékgyűjtés során a gyűjtőedényekben nem volt elhelyezhető.

Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhíjvuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel azok a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelentenek.

Szíves együttműködésükre számítunk!

 

 

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. október 2-án (hétfő) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés a fiatal házasok első lakáshoz juttatását elősegítő támogatásról szóló 3/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a települési könyvtári feladatellátás biztosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a vizesblokk beázásának hibafeltárására és annak elhárítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Egyéb szervezeti kérdések

Új térvilágítás a temetőben

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemetőben

új térvilágítás kerül kialakításra.

Záhony Város Köztemetőjében a régi téglaburkolat eltávolítását követően elkészült a díszburkolat kivitelezése.

A ravatalozóba vezető díszburkolat mellett 6 db villanyvezeték (a továbbiakban: felállás) található, melyből szeretnénk kiépíteni a járda térvilágítását.

 

1. kép: A Ravatalozó környezetének felülnézete, melyben a fekete pontok jelölik a felállások helyeit.

 

Terveink szerint a térburkolat mellett új betonalapon lennének a kb. 100 cm magas állólámpák (2. kép), mely kiválasztásának fő szempontja, a ravatalozó különleges formája.
Balogh András a Balogh és fia Kft. képviselője 3 árajánlatot adott a térvilágítás elkészítésére vonatkozóan, melyből Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 6 db állólámpa kiépítése mellett döntött, melynek kivitelezése 2017. október elejéig lezajlik, s melynek forrása az Önkormányzati költségvetés terhére valósul meg.

 

2. kép: Az állólámpa terve

 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. július, augusztus és szeptember hónapokban meghozott fontosabb döntéseiről

Új lélekharang kerül a temetőbe

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemetőben

új harangláb kerül kialakításra.

Záhony Város Köztemetőjében Önkormányzatunk egy haranglábat kíván építtetni. Hosszú Dániel (a temető üzemeltetéséért felelős Hosszú Gyula Bt. ügyvezetője) biztosít az Önkormányzat részére egy közel 100 kg tömegű harangot.

A Hivatal készített egy vázlattervet (1. kép) és megkérte az ajánlatokat a statikai terv elkészítésére.

A vázlatterv kialakításának fő célja az volt, hogy a harangláb beilleszkedjen a ravatalozó és így a temető környezetéhez (2. kép).

 

1. és 2. kép: Vázlatterv és a harangláb helye a ravatalozó épületétől

A kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére leszerződtünk a legkedvezőbb ajánlatot adó P-Szám-Sor Bt.-vel. A terveket a cég elkészítette és megküldte részünkre.

Vázlattervünket és a statikus által küldött terveket (3. kép) a Képviselő-testület a 2017. szeptember 5-én megtartott Képviselő-testületi ülésén jóváhagyta.

Jelenleg a kivitelezői ajánlatok bekérése zajlik.

 

3. kép: Statikus által készített kiviteli terv részlete0

Az árajánlatok beérkezése és a jóváhagyása után megkezdődik a harangláb elkészítése, melyet még az idei évben szeretnénk befejezni.

Arany János úti csapadékvíz elvezetés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Záhony Város Önkormányzata által elnyert (TOP-2.1.3.-15-SB1-2016-00057 azonosítószámmal ellátott) csapadékvíz pályázat melyben összesen 29.852.900 Ft-ot nyert Önkormányzatunk, a következő stádiumban van:

E pályázat keretében megújul a Dózsa György út felső szakaszának felszíni vízelvezetése mintegy 65 méter új folyóka kiépítésével a páros házszámozás szerinti jobb oldalon a Krúdy Gyula út melletti park sarkáig. A Krúdy Gyula út melletti park leromlott árokrendszere a szemben lévő oldalon részben felújításra, átépítésre kerül. Ugyanezen park sarkától zárt rendszerű csapadékvíz csatorna fog kiépülni (mivel az Arany János út e szakasza szűk keresztmetszetű), a páros számozás szerinti baloldalon a Szebecse utca kereszteződéséig, mintegy 340 méter hosszban, ahol terv szerint belefolyik a gerinchálózatba két vezetéken keresztül: egy közvetlen bevezetéssel, egy pedig a nyíltárok felújítását követően az árokból is. A nyíltárok felújítása mellett a 1,50 m – 2,00 m szélességű padka rendezésére és a földárok profilozására is sor kerül a Szebecse utcán a Hársfa utcai kereszteződésig. A csapadékvíz gerinchálózata a helyi védelem alatt álló görög katolikus templom előtt lévő játszótér alatt fut.

Jelenleg az előkészítés zajlik, melyben az engedélyes tervek tervezőjétől hamarosan megkapjuk a kiviteli terveket.

A kiviteli tervek elkészítése után kezdődik el az árajánlatkérés folyamata a generál kivitelező cégektől és a műszaki ellenőröktől. A beérkezett árajánlatok alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntése szerint megkezdődhet a szerződések megkötése a munkák és a szolgáltatás elvégzésére.

Terveink szerint idén befejeződik a kivitelező cég és a műszaki ellenőr kiválasztási folyamata, valamint a projekt az 50%-os készültséget is elérheti és 2018 őszére pedig már a használatbavételi engedélyezési eljárások is elkezdődhetnek.

TÁJÉKOZTATÓ Beiskolázási támogatásról

 

Záhony Város Polgármestere az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében, beiskolázási támogatásban részesíti azon gyermekek szüleit, nevelőszüleit, gyámját, akik gyermeke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanul vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézményben vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 65. 000 Ft-ot.

Az beiskolázási támogatás összege:

 1. Általános iskolai tanulók részére 8.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült általános iskolai tanulók részére 4.000.-  Ft/tanuló. 
 2. Középiskolai tanulók részére 15.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült középiskolai tanulók részére 10.000.-  Ft/tanuló.
 3. Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére 20.000.- Ft/hallgató.

Nem támogatott azon tanuló aki:

 1. felsőoktatási szakképzésben /nem jogosult családi pótlékra/ vagy,
 2. felsőfokú szakképzésben /jogosult családi pótlékra/ vagy,
 3. érettségi után középfokú oktatási intézményben illetve esti tagozaton folytat tanulmányokat /nem jogosult családi pótlékra/.

Az beiskolázási támogatás iránti kérelmeket 2017. augusztus 24. napját követően 2017. október 31. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4-es és 6-os irodájában.

A kérelemhez csatolni kell:

 1. a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll,
 2. háztartásban élők előző havi jövedelem igazolásait (munkáltatói igazolás, családi pótlékról szelvény vagy bankszámlakivonat, nyugdíj/árvasági/özvegyi ellátásról nyugdíjfolyósító igazgatóság által küldött összesítő),
 3. elvált szülők esetén a válásról, gyermek elhelyezéséről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolatát,
 4.  és a gyermek lakcímkártya másolatát.

A támogatást kérelmezők részére készséggel adnak felvilágosítást, segítséget a hivatali munkatársak.

 

Záhony Város Önkormányzata

Tüdőszűrés

 

Tanévnyitó 2017

 

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. szeptember 5-én (kedd) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez történő csatlakozásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Beszámoló a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
  Hosszú Dániel ügyvezető
   
 3. Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében Harangláb építésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében térvilágítás kiépítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Tájékoztató Záhony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Tájékoztató a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal által működtetett konyhák 2017. első félévi gazdálkodásáról
  Előadó: Ádám Ilona jegyző
   
 8. Előterjesztés lakóépületek energiamegtakarítási és felújítási támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletek elkészítéséhez főépítész megbízására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Előterjesztés Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola épülete előtti gyalogos-átkelőhely létesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 11. Előterjesztés Záhony, Arany János úti csapadékvíz-elvezetésének és útépítésének megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 12. Előterjesztés a záhonyi 046/3. helyrajzi szám alatti parkolóra vonatkozó üzemeltető változás iránti kérelem elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 13. Egyéb szervezeti kérdések

III. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Lakossági felhívás hőségriasztás esetén

Tisztelt Lakosság!

 

Dr. Szentes Tamás az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásai alapján

2017. augusztus 1. (kedd) 00:00 órától 2017. augusztus 04 . (péntek) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást rendelt el.

A veszélyek elkerülése érdekében tisztelettel kérjük az alábbi felhívásban foglaltak betartását, alkalmazását.

Felhívás hőségriasztás esetén

 

Kerüljük a meleget

Fontos megjegyzések

Hűtse a lakását.

Fontos a szobahőmérséklet mérése!!

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot.

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli - nem javasolt a túlzott légkondicionálás.

A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, lehetőség szerint töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen.

A hőségriasztás ideje alatt Záhony Város Önkormányzata munkanapokon biztosítja a lakosság részére a légkondicionált nagytermének az igénybevételét.

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban.

 

A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását („hideg” festék, párologató, zöld növények).

 

Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást.

 

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben.

Időseknél növelheti az elesés veszélyét.

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben.

 

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.

 

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas cukortartalmú italokat.

Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés veszélye! A coffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a figyelmet.

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt.

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására.

 

Ellenőrizze testhőmérsékletét!

Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot!

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten.

Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát.

 

Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről.

 

 

 Záhony Város Önkormányzata

Júliusi Záhonyi Zóna

40. ÉVES a Záhonyi Vasutas Nyugdíjas Klub - Záhonyi Vasutas Nyugdíjas Klub fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású ünnepségen Helmeczi László Záhony Város Polgármestere köszöntötte az ünnepség részvevőit és méltatta a csoport sokoldalú tevékenységét....1 oldal

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. május és június hónapokban meghozott fontosabb döntéseiről - 2 oldal

Mezőgazdasági közmunka egyszerű emberek nagy sikerei - Nagy a sürgés-forgás a mezőgazdasági közmunka-program résztvevői között nap mint nap. Itt minden kézre szükség van. Nem valami csoda készül, egyszerűen csak nyár van, és ilyenkor bőven akad tennivaló. Dolgos kezek gondozzák a tavasszal elültetett paprika és paradicsom palántákat, sikeresen termesztik a burgonyát, a hagymát, a céklát, a sárgarépát és az egyéb konyhakerti kultúrákat...  4 oldal

Záhony Város Köztemető díszburkolat átépítése - Értesítjük, a Tisztelt Lakosságot, hogy Záhony Város Köztemetőjében (Krúdy Gyula u. hrsz.: 034) hamarosan elkészül a régi sérült téglaburkolat díszkőre történő átépítése.... 5 oldal

Gyereknap Záhonyban -A gyermeknap a világ több országában ünnepnap, nem volt ez másként Záhonyban sem 2017. május 27-én a Dr. Béres József emlékparkban, rendhagyó programok várták a gyerekeket és szüleiket Záhony Város Önkormányzat Humán Bizottsága szervezésében. ... 6 oldal

A napfény városába kirándult a Záhonyi Nők Egyesülete - Több száz kilométer megtételével, rövid pihenővel érkezett a Záhonyi Nők Egyesülete 2017. 06.25-én Ópusztaszerre, a honfoglaló magyarok tiszteletére emléket állító Nemzeti Történeti Emlékparkba, ahol megcsodáltuk a magyarok bevonulását, a Feszty- körképet... 7 oldal

Sárkányhajó Roadshow - Az idei évben is megrendezésre került a Sárkányhajó Fesztivál 2017. június 24-én a Vásárosnamény-Gergelyiugornyai Tiszaparton. Záhony három kategóriában indult a II. Sárkányhajó Roadshow megmérettetésen, ahol az általános iskola korcsoportban a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola „Tiszai Vikingek” egyik legjobb evezőcsapata ezüst érmet szerzett...12 oldal

Sertéstartók figyelmébe

Felhívom a figyelmét a sertéstartó gazdáknak, hogy az Ukrajnában bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt településükön is fokozott figyelmet kell fordítani a sertésállományok védelmére.

Az afrikai sertéspestis vírus okozta megbetegedés, emberre nem veszélyes. Csak a házi sertések és vaddisznók fogékonyak. A vírus a környezetbe kerülve viszonylag ellenálló, több hétig is fertőzőképes maradhat, ahonnan különböző ragályfogó tárgyakkal (ruhaneműkkel, cipővel, eszközökkel stb.) más sertés állományokba is bekerülhet. A fertőzött állatokból készített élelmiszerekben több hétig, a fagyasztott húsokban több évig fertőzőképes marad.

A védekezésben elsődleges a vírus bekerülésének megakadályozása, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

- Az állatokat amennyire lehetséges zártan kell tartani.

- Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ.

- A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

- Idegeneket, vagy sertéstartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.

- Ukrajnából származó vagy ismeretlen származású sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, stb. még véletlenül se kerüljenek a sertések takarmányába.

- Vaddisznók esetleges fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról legelőről frissen betakarított takarmányt, illetve alomanyagot szintén ne használjunk házi sertéseink ellátására. A szénát és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt.

- Élőállatot csak szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni

Ha sertése megbetegszik, azonnal értesíteni kell az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látunk, minden esetben gondolni kell afrikai sertéspestisre.

Amennyiben az állattartó tőle telhetően közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, állami kártalanítás mellett történnek az esetleges járványvédelmi intézkedések.

 

                                                                                              Dr. Vajda Lajos sk.
                                                                                              megyei főállatorvos
                                                                                  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
                                                                                                 Kormányhivatal

HIRDETMÉNY

 

Közlemény

Tájékoztatás hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadási rendről

Az Észak-Aföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megbízott díjbeszedője Lizákné Deregi Zsuzsanna a Záhony Ady Endre út 30. szám alatt található Öregek Napközis Otthonában 9.00-től 12.00-ig az alábbi napokon tart ügyfélfogadást:

2017. július 29. szombat
2017. augusztus 5. szombat
2017. augusztus 12. szombat
2017. augusztus 19. szombat.

Tisztelettel:

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

Temetői térburkolat csere

Elkezdődött a záhonyi temető ravatalozója előtti tér burkolása.
Ezzel egy időben megújul részben a tér növényzete is, dísznövényeket ültetnek, emelet padokat és szemeteseket helyeznek el.

 

HIRDETMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője - Aros László tű. alezredes – az aratással kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében felhívja a figyelmet a felsorolt főbb szabályok betartására!

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzésre vonatkozó szabályok ismerete, betartása, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmaz.

Közös cél a mezőgazdaság területén keletkező tüzek csökkentése, a gazdálkodókkal való közös együttműködés, a gazdálkodók és a hatóság közös együttműködésének elősegítése.

A tavalyi év folyamán a katasztrófavédelem szakemberei ezer helyszínen hatezer gépet ellenőriztek, hogy azok alkalmasak-e a munkálatokra. Ezt a tudatos megelőzési tevékenységet folytatva, az idén is segítő jobbot nyújtanak a hatósági szakemberek, tűzvédelmi szaktanácsadás során hívják fel az üzemeltetők figyelmét a potenciális veszélyekre.

Hirdetmény igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2017. (III. 13. ) önkormányzati rendeletével a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkarendjében

2017. július 24. (hétfő) napjától – 2017. augusztus 4. (péntek) napjáig

terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal csökkentett köztisztviselői létszámmal ügyeletet tart, de az ügyfélfogadás szünetel. Az azonnali ügyintézés kizárólag az anyakönyvi ügyekre korlátozódik.

Megértésüket tisztelettel köszönjük!

Ádám Ilona
jegyző

Erdei Óvoda

MESTERECSET PÁLYÁZAT

Tájékoztató a „Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci program indításáról

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a 2013-2016-os években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2017. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

2013-ban közel 16 ezer, 2014-ben 24,5 ezer, 2015-ben 27,4 ezer, 2016-ban 26,2 ezer nappali tagozatos diák nyári foglalkoztatását támogattuk a programmal.

2017. évben 25-30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.

A program célja:

A program ennek megfelelően – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A program célcsoportja:

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.

ÉRTESÍTÉS SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2017. június 21 -én polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában szúnyoggyérités történik Záhony területén.

Rosszidő esetén a védekezés 2017 június 22-23 án történik.

 

 

 

 

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. június 19 -én (hétfő) du. 16,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Záhony, Kárpát úton lévő szennyvízátemelő műtárgy felújítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club és Záhony Város Önkormányzata közötti 2017. évi Támogatási megállapodás, továbbá Ingatlanhasználati Megállapodás elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a mátészalkai 3616/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Előterjesztés a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 8. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés Záhony Város zárt rendszerű csapadékvíz csatornahálózat tisztítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi I. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2017. I. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására
   
 11. Egyéb szervezeti kérdések

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

  LAKOSSÁGI RIASZTÓ ESZKÖZÖK (SZIRÉNA) ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

Záhony Város Polgármestere értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. június 08-án  a  településen  található lakossági riasztóeszköz (sziréna) hangos üzempróbáját végezzük

A hangos próba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszköz működőképességét.

A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.

 A lakosság a részéről semmiféle teendő nem szükséges.

 Helmeczi László
Polgármester

Májusi Záhonyi Zóna

1956-os emlékmű avatása Záhonyban - Záhony új 1956-os emlékművének ünnepélyes avatására 2017. május 13-án, szombaton került sor. Helmeczi László polgármester úr üdvözölte a megjelenteket és köszönetet mondott Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úrnak a pályázat segítéséért...1 oldal

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. március, április és májusi hónapokban meghozott fontosabb döntéseiről - 2 oldal

28 éves Záhony Város - Záhony Várossá avatásának 28. évfordulója tiszteletére a díszünnepség a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében zajlott...  4 oldal

Városnap és fáklyás felvonulás - Ahogy azt már megszoktuk, az idén is megrendezésre került Záhony várossá avatásának 28. évfordulója alkalmából a városnapi rendezvény, ami felhőtlen kikapcsolódást nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt... 5 oldal

Önkormányzati támogatású vasútijegy utalvány - Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy újra van lehetőség MÁV START utazási/ajándékutalvány vásárlására. Az utalványok felhasználhatóak a MÁV-START Zrt. és a MÁVSTART Zrt.-vel szerződésben álló kijelölt partneri pénztárakban belföldi vasúti menetjegy ... 6 oldal

Közös Majális Tiszabezdéden - Az idén Tiszabezdéd adott helyett a közös Majálisnak Záhony, Zsurk, Győröcske, Tiszabezdéd települések szervezésében. „Napüdvözlő” zenés reggeli ébresztővel vette kezdetét a majális, amelyet a hangulatos és látványos felvonulás követe. A rendezvény megnyitójaként Daku Attila Úr, Tiszabezdéd polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, köszöntötte a kedves vendégeket, jelenlévőket... 7 oldal

Megpezsdült a városi fedett uszoda vize a 28 km váltóúszás alkalmával - Több évre visszanyúló hagyomány, hogy a városnapi rendezvények ünneplése kapcsán megjelenik a sport, melyhez településünkön az úszás, illetve a gyalogtúra szervesen kapcsolódik...12 oldal

Városi Gyereknap

Értesítés póteboltásról

1956-os emlékmű avatása Záhonyban

Záhony új 1956-os emlékművének ünnepélyes avatására 2017. május 13-án, szombaton került sor. Helmeczi László polgármester úr üdvözölte a megjelenteket és köszönetet mondott Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úrnak a pályázat segítéséért. A polgármesteri köszöntőt követően Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úr mondott avató beszédet. Az ünnepi műsorral a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma diákjai készültek, Almásiné Forgács Éva drámapedagógus irányításával, amelyben felelevenítették az 1956-os záhonyi történéseket. A műsor után került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, majd az emlékmű leleplezése következett, amelyet Sebők János nagytiszteletű református lelkész úr megáldott. Nagy öröm volt, hogy az 1956. november 4-i eseményeket a tüzérlaktanyánál megélő szemtanúk és hozzátartozóik közül Berencsi Sándor, Czecze Jánosné, Haranghy Sándor és Zakor Ferencné jelenlétükkel még személyesebbé tették az ünnepet. Külön köszönjük nekik ezt a gesztust.

Záhony Város Önkormányzata méltó emlékművet állított a hősöknek, a záhonyiak feladata pedig az, hogy ne feledjék az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméit, a saját városuk hőseit!

Az emlékművet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával állíttatta Záhony Város Önkormányzata. A rendezvény az Emlékbizottság támogatásával valósult meg.

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. május 22-én (hétfő) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtására és pénzmaradványának elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.  (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde technikai dolgozóinak kérelmére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak a meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a VP -7.2.1-7.4.1.3-17 számú felhívás keretében iskolakonyha fejlesztéséről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 7. Egyéb szervezeti kérdések

Hét nap Budapesten

A pályázatunk második szakaszát mindenki izgatottan várta. A 7 napos budapesti szaktábor sok izgalmas programot ígért. 2017. március 16-22-ig Urr Ildikó igazgató asszony engedélyével igazoltan voltunk távol az iskolából.

A korai kelés ellenére tartalmas program zajlott már az első napon is. A kis csapatunk érkezés után elindult a Hagyományok Házába, ahol Farkas Réka múzeumpedagógus nagy szeretettel várt bennünket. Petőfi Sándor: János vitéz című műve alapján megismertük: hogyan is dolgoztak a fiatal legények, a nyáj őrzésekor. A Kukorica Jancsihoz hasonló fiatal fiúk, lányok, birkákat, libákat őriztek. A dokumentumfilm révén betekintést nyertünk a hajdani bojtárokról, akik a számadóságig vitték életük során. Ha már kukorica, akkor csuhéból karkötőt kötöttünk ,és elkészítettük Jancsit és Iluskát. A Wikinger bisztróban elfogyasztott vacsora után a szállásunkon a Hotel Atlantic-ban kicsomagoltunk, és birtokba vettük a kétágyas szobákat. A hotel biztosított számunkra bőséges kínálatot a mindennapi reggelihez: bundás kenyér, virsli, tej, müzli, szalámik, sajtok, saláták, fonott, zsemle, barna kenyér, lekvárok: kinek mi a kedvence, választhatott. A második nap 9:30-kor a Hagyományok Házában az élet fordulóit ismertük meg: gyerekszülés, kézfogó, lakodalom, temetés. A közeli játszótéren a napsütésben kikapcsolódtunk. Ildikó konyhájában az ízletes Jókai bableves mindenkinek ízlett. A délutáni kézműves foglakozáson bőrből tarisznyát szabtunk, amit bőr szíjjal fontunk össze. Vacsora után a szálláson pihentünk, mert az eső eleredt.

A Hagyományok Háza a harmadik nap is sok érdekességet tartogatott. A csoport két csapatra oszlott és a jeles napokkal ismerkedtünk (Luca-nap, vízkereszt, nagyböjt, kiszejárás, nagypéntek, nagyszombat, pünkösd, Szent György – Szent Mihály, Vendel, Szent Márton- napok). Egy-egy jeles naphoz a megfelelő jellemzőt kellett megtalálni.

Délután karmantyúfán gyapjúfonálból tarisznyát szőttünk. Pihenésképpen megmásztuk a hosszú lépcsősort Szent Gellért püspök szobrához, majd Budapest látképében gyönyörködtünk. Rábukkantunk sétánk során egy csúszdás játszótérre, ahol a nadrágjainkat nem kíméltük. A Gellért Szállótól már villamossal indultunk vacsorázni.

Új nap, új programok vártak a Szamos Csokoládémúzeumban. Ott megtudtuk, hogy Kr.e 3. században a maják kezdték el termeszteni a kakaóbabot, amiből a mennyei csokoládé készült. A múzeum termeit végigjárva a csokoládé történetéről, csomagolásáról, készítéséről sok minden megtudtunk. Utunk során   különféle csoki ízű falatokat is kóstolhattunk.

A kukucától a Szépség és a Szörnyetegig

A Festőpalánták Képzőművészeti Alapítvány NTP-MKÖ-16-0164 pályázati kódszámmal sikeres pályázatot adott be „Kalandozás a népi kultúra és népművészet világába” címmel, melyen 700.000 Ft-ot nyertünk. Pályázatunk két részből tevődött össze:

Első rész: 2016. szeptemberétől kezdődően 60 órás, 15 szombatot felölelő foglalkozások voltak. A magyar népművészetünk hagyományainak megismerését tekintettük  célunknak.

Második rész: A program második szakasza egy 7 napos egy budapesti bentlakásos táborral zárult 2017. március közepén. A tábor résztvevői a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 15 tanulója volt.

Első foglalkozásunk alkalmával, a népművészettel és népi díszítőművészetünkkel és azok alapfogalmaival ismerkedtünk meg. Ezt felhasználva egy füzetborítót terveztünk népi motívumokkal, melybe a foglalkozások témáit rögzítettük.

A Beregi Múzeumba is ellátogattunk Vásárosnaményba, ahol a múzeum kincseinek megtekintése után kenyérlángost sütöttünk, amit jóízűen elfogyasztottunk. A Sóstói Múzeumfaluban népi építészetünk lakóházai között és az Árpád-kor falurészben sétáltunk. Vámos Nóra a fazekasság történetét, kialakulását, fejlődését ismertette, majd agyagból marokedényt, hurkázással és intarziás technikával, valamint laptechnikával ékszerdoboz készült. Kovács Béla faműves népi iparművész a famegmunkálás szerszámait bemutatva a fafaragás lépéseit mutatta meg. A bodzasíp elkészítése és megszólaltatása után a pörgettyű verseny győztesét tapsoltuk meg.  A népi játékok közül a brúgattyú pitypirity, pengető, csörgődob megszólaltatása után pihentetőként közmondásaink illusztrációit rajzoltuk és festettük meg. Kozma Zoltán mézeskalácsos népi iparművésszel illatos mézeskalács tésztát nyújtottunk, szaggattunk, majd cukormázzal díszítettük. A munkánk eredményéből a pocakunkat meg is töltöttük. A magyar népviselet ruhadarabjainak jellemzőit képekről szemléltük, majd kalocsai hímzéssel terítőt hímeztünk nagy sikerrel. A kiskakas gyémánt fél- krajcárja című népmese illusztrálása is eredményes lett. Érdekes volt számunkra, hogy őseink testrészeiket használták a hosszúság és vastagság megjelölésére, mint mértékegységekre. Nagyszüleink játékai közül csuhébabát, csuhévirágot, kukoricaszárból lovat, fél dióhéjból katicát, teknőst, vitorlást ügyeskedtünk.

Dr. Kaszásné Tóth Judit és Szakady Kincső nemezkészítő népi iparművészek a nemezkészítés ősi felhasználásait mutatták be. Már honfoglalóink is nemezzel borított jurtában laktak. Abban az időben szőnyeg, süveg, sőt ruha készült a juh gyapjújából. Az ősi mondavilág jeleneteit a hozott szőnyegen csodáltuk meg. Kézműves foglalkozásunkon karkötőt, virágot és labdát nemezeltünk. A népi bútorok és motívumkincseinek megismerése után kelengyeládát terveztünk és díszítettünk. A summások élete nem volt könnyű. Kisjankó Bori százrózsás és szűcs rózsás terítőit nem tudtuk túlszárnyalni az általunk készített terítő tervvel. A matyó motívumok felhasználásával egy női és férfi ifjú párt matyó viseletbe öltöztettünk.

A karácsonyi ünnepkör keretében két istállós betlehemet alkottunk meg, ahol Mária, József és  a kis Jézus,valamint a három király és a pásztor figuráját készítettük el. Az utolsó két foglalkozáson rendszereztük a látottakat,füzetünkbe rögzítettük a tanultakat. Egy totó kitöltésével ellenőriztük a tudásunkat. A készült munkákból az iskola tárlóiban kiállítást rendeztünk.

TájékoztatóHelyi Iparűzési Adó adózás rendjéről

Tisztelt Adózók!

 

Felhíjuk figyelmüket, hogy a  helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie. Az ügyintézés kezdeményezhető a törvényben előírt tartalommal rendelkező  nyomtatványon, papíralapon vagy elektronikus úton a NAV-on keresztül.

Kapcsolódó dokumentumok (helyi iparűzési adó bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallás és önellenőrzés űrlapok) megtalálhatóak a www.zahony.hu - Közérdekű - Adóügyi nyomtatványok helyen.

A bevallás teljesítéséhez az alábbi tájékoztatókkal kívánunk segítséget nyújtani.

 

Tájékoztató KATA adóalanyok HIPA bejelentéséről, bevallásáról

Tájékoztató és kitöltési útmutató az állandó jellegű iparűzés utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámokról

2017 évi adózási naptár

 

MEGHÍVÓ

Hernád Áttörés

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. május 9-én (kedd) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
  Harmati Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
   
 2. Előterjesztés a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Vásárosnaményi Vízirendészeti Rendőrőrs 2016. évben végzett tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
  Molnár János c. r. alezredes
   
 3. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 13/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015.  (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a lakóépületek energiamegtakarítási és felújítási támogatásáról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, a közterületi fák védelméről szóló 35/2004. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentésére, mérleg-beszámolójának elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 8. Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében a Ravatalozó előtti térburkolat átépítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 9. Előterjesztés a városban egyes járdaszakaszok felújítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 10. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2016. évi átfogó értékelésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 11. Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 számú felhíváson való részvételről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 12. Egyéb szervezeti kérdések
   

Zárt ülésen:

 1. Előterjesztés a Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 2. Előterjesztés a Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 3. Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 4. Előterjesztés a ”Záhony város fejlődéséért” Alapítvány kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 5. Előterjesztés a Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 6. Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 7. Előterjesztés a Misi Mókus óvodai csoport szülői szervezete kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 8. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 9. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 10. Előterjesztés méltányossági települési támogatás elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 

Z á h o n y,  2017. május 2

 Helmeczi László  sk.
polgármester

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az Észak-Aföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. május 02.napjától kezdte meg az első negyedéves hulladékszállítási díj beszedését Záhony város területén. A megbízott díjbeszedő Lizákné Deregi Zsuzsanna. Amennyiben a díjbeszedő nem találja napközben Önt otthonában, úgy értesítőt hagy a postaládában és a hulladékszállítás díját befizetheti a kedves lakó a Záhony Ady Endre út 30. szám alatt található Öregek Napközis Otthonában 9.00-től 12.00-ig az alábbi napokon:

2017. május 06. szombat

2017. május 13. szombat

2017. május 20. szombat

2017. május 27. szombat.

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

 

Közös majális Tiszabezdéd!

Idén második alkalommal került megrendezésre Tiszabezdéd, Záhony, Győröcske, Zsurk települések szervezésében a Közös Majálisra.

A rendezvény megnyitójaként Daku Attila Úr Tiszabezdéd polgármestere köszöntötte a kedves vendégeket, jelenlévőket majd mondott  ünnepi köszöntőt. Vidám és nosztalgikus hangulatban, emlékezetes és élményekben gazdag program választékkal zajlott a majális.

 

Fáklyás Felvonulás Városnap

A városnapi rendezvény felhőtlen kikapcsolódást nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Azon az estén elképesztően gazdag volt a kulturális paletta, egész estét betöltő színes program választékkal szolgáltunk a kedves jelenlévőknek, mind e mellett felelevenítettük  a májusi tradíciókat a májusfa állítás hagyományait a város lakosságával. A kulturális műsor keretében sor került egy fergeteges tánc-showra, melyet a Street Dance Shool táncosi mutattak be. Folytatásként fantasztikus zenei élménynek, nagy sikerű koncertnek voltunk aktív részesei a „BEST OF RETRO” buliban.

A városnapi rendezvény egyik fő látványossága a hagyománnyá vált fáklyás felvonulás várta a lakosságot.

 

Záhony Várossá avatásának 28. évfordulója!

E jeles alkalomból tisztelettel köszöntötték az ünnepség résztvevőit, a kitüntetésben, tárgyajándékban részesülőket. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Az ünnepi köszöntőt Helmeczi László Úr Záhony Város polgármesterétől, az ünnepi beszédet Halászné Laskai Szilvia Úrhölgytől a záhonyi Járási Hivatal Vezetőjétől hallgatták meg az ünnepség résztvevői.

 

ÉRTESÍTÉS

MEGHÍVÓ

Közös Majális

TÁJÉKOZTATÓ
2017.04.11

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a MÁV ZRT. a vágányhálózatán 2017. április 11. - május 10. között, valamint 2017. július 11. - augusztus 10. közötti időszakokban vegyszeres gyomirtási munkákat végeztet az alábbiak szerint:

Lakott területen belül és lakott területen kívül egyaránt FIGARO (hatóanyag: glifozat) és MEZZO (hatóanyag: metszulfuron-metil) típusú vegyszerekkel. A gyomirtó vegyszerek a méhekre nem veszélyesek.

A kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Kedvezőtlen időjárás esetén a vegyszeres gyomirtási munka elvégzése 1-2 napot csúszhat.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

28. Záhonyi Városnap

ÁLLÁSHIRDETÉS

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
leolvasói munkakörbe
munkatársat keres

Elvárások:

A munkakör betöltésénél előnyt jelent, de nem feltétel a közpéfokú végzettség.

Elvárt Kompetenciák:

Amit kínálunk:

Jelentkezés fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal és bruttó bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címen:

allas@trvzrt.hu

Jelentkezési határidő: 2017. április 24.

Vicinális Túra

A VTSZ program keretén belül a ZVSC az alábbi területi programot hirdeti meg,nyílt túra keretében:

Ideje: 2017.04.08. (szombat)
Indulás Záhonyból a 7:03-as személyvonattal, érkezés Nyíregyházára 8:12. Nyíregyházáról 8:37-kor induló személyvonattal Nagykállóra (Mátészalkai vonal), érkezés 8:58.

Túra útvonala, program: Nagykálló vasútállomás - Ínség-domb - Harangod-Téka tábor - belváros nevezetességei - Nagykálló vasútállomás.

Táv, szintemelkedés:    8-10 Km ~30 m  

Vissza út: 17:01-kor induló vonattal, érkezés Nyíregyházára 17:22 Níregyházáról 17:48-kor induló vonattal záhonyba, érkezés 18:57
       
Költségek: Az utazási költséget mindenki maga oldja meg. Az esetleges belépő díjakat helyben kell majd rendezni.

Étkezés: Önellátó.

Túravezető: Ertel Zoltán János.

Érdeklődni: Molnár István (+36 30 9581133)    zvsc.tura@yahoo.com.
 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

Temetői buszjárat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a temetői buszjáratot 2017. április 4-től keddenként heti rendszerességgel igénybe lehet venni.

Indulási idő 8:00 a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal elől, ezen kívül a busz a következő helyeken áll meg: Kis Csillag, Kenyérgyár, Művelődési Ház.

Visszaindulás 9:30-kor.

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. április 3-án (hétfőn) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés az Záhony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.  (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjról szóló 5/2012. (III.09.) számú önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésre
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a 2017. évi Belügyminisztériumi pályázati felhívásról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálásáról szóló beszámoló elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 8. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club és Záhony Város Önkormányzata közötti 2017. évi Támogatási megállapodás elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés a Humán Bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Egyéb szervezeti kérdések

Zárt ülésen:

 1. Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődei Alapítvány kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Záhonyi Street Dance School Tánciskola kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés méltányossági települési támogatás elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

Z á h o n y,  2017. március 27.

Helmeczi László sk.
polgármester

Tájékoztató

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági  és Állategészségügyi Osztály Járási Főállatorvosa,  Dr. Baghy Zoltán a rókák veszettség elleni immunizálása miatt

2017. április 05. – április 26. között
részleges ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az érintett települések:

Ajak, Anarcs, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk.

Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

A részleges zárlat alatti területeken kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

A települések részleges zárlat alatti területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező:

Az ebzárlat alatt  befogott  kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

Az ebzárlat alatt, húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

28 km úszás a 28 éves városért

Locsolási Kedvezmény

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon! Locsoljon kevesebb csatornadíjjal!

A kertes házban lakóknak érdemes mérlegelniük, mert locsolómérő felszereltetésével vagy a vízmű locsolási kedvezményének igénybevételével csökkenthetik szennyvízdíjukat.

A kerttulajdonos Fogyasztóink kétféleképp csökkenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat:

1.            Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvízdíjban megjelenő 10 %-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel.

Igénylőlapot Társaságunknál kérhet személyesen, kirendeltségeinken, vagy honlapunk felkeresésével (http://www.trvzrt.hu), tárgyév április 15-ig.

 

2.            Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kelljen fizetni.  Locsolási mellékmérős szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet szabályozza.

Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egyszerre csak az egyik vehető igénybe. Éppen ezért azoknak, akik korábban már igényelték és részesültek a 10 %-os kedvezményben, de a továbbiakban a locsolási mellékvízmérő felszerelése mellett döntenek, először le kell mondaniuk a korábban érvényesített kedvezményükről.

Locsolómérő felszerelését azon Felhasználóinknak javasoljuk felszereltetni, akik jelentős mennyiségű, havonta 20 m3-nél több vizet használnak, mely nem a csatornába kerül. A locsolómérő felszerelésének költségei (terveztetés, szerelési díj, vízmérő ára) egy átlagos kertes családi háznál akár egy szezon alatt is megtérülhetnek.

Kisebb fogyasztás esetén javasoljuk a locsolási kedvezmény igénybevételét.

Mikor vehető igénybe a mellékvízmérős kedvezmény?

•             Amennyiben rendelkezik érvényes közüzemi szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.

•             Amennyiben olyan ingatlannal rendelkezik, melynek van bekötési ivóvízmérője (a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be).

•             Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.

•             Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatóval szemben díjhátraléka.

Mi a teendő, ha szeretné igényelni az átalánydíjas locsolási kedvezményt?

•             A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára kell benyújtani, és a bejelentést követő 30 napon belül válik hatályossá.

•             Az igénylés benyújtásának határideje tárgyév április 15.

Locsolási kedvezmény lépésről lépésre

•             A víziközmű-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről értesíti a Felhasználót.

•             A pozitív elbírálás után az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni.

•             A locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás” aláírására, a Felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között a tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor.

•             Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásba veszi. Ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

•             a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,

•             a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,

•             az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

Jó tudni!

•             Az átalánydíjas locsolási kedvezményt igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az Felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).

•             Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel.

•             A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.

•             A beépítés/és vagy a nyilvántartásba vétel díját a Fogyasztó a helyszínen fizeti, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2017-ben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni.

•             A kedvezmény nem vehető igénybe az önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.

•             A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok honlapunkról letölthetők). A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azoknak, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.

•             A szolgáltató elutasíthatja azon Felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.

•             A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult visszavonni a kedvezményt, amennyiben a kedvezményes időszakban a Felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza.

Locsolási kedvezmény nyomtatvány

2017. évi tanulmányi ösztöndíj pályázat

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony a 4/2017. (VIII.09.) számú határozata alapján a Záhonyban legalább egy éve állandólakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gimnáziumban tanuló roma fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

A tanulók támogatása az elbírálás során meghatározott mértékben történik. Az ösztöndíjra sikeresen pályázók között 101 750,- Ft, keretösszegű támogatás kerül felosztásra, melynek kiutalása bankszámlaszámra történik.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:

A 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatnak 2017. április 7. napján 12:00 óráig kell beérkeznie a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) földszint 5. irodájába. A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázathoz mellékelni kell:

 

Adatlap + nyilatkozat

Hétszínvirág Óvoda Tájékoztatója

1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára emlékez

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz” (Kossuth Lajos, a magyar szabadságharc szellemi vezérének gondolatai)

Az 1848-as forradalomra és az 1849-es szabadságharcra emlékezve az ünnepségen felidéztük a múlt eseményeit. Nemzeti ünnepünk alkalmából tisztelettel köszöntöttük a meghívott vendégeket, az ünnepség résztvevőit.

Ünnepi megemlékezésképp, az ünnepség a Himnusz elhangzásával kezdődött.
A Himnusz elhangzása után Helmeczi László, Záhony Város polgármestere ünnepi gondolataival megnyitotta az ünnepséget.
Az ünnepségen meghívásunkat elfogadva részt vett Dr. Tilki Attila Országgyűlési Képviselő Úr, aki az ünnepi köszöntőjében méltatta a forradalom és a szabadságharc hőseit.
Urr Ildikó, a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője az ünnepi beszédében felidézte a történelmünket.
Az ünnepségünk kulturális műsorát a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.a osztályos tanulói, valamint a színművészeti ág növendékei, „Emléke sír a lanton még” című történelmi játékkal elevenítették fel az 1848-as forradalom eseményeit.

Közreműködtek: Homicskó Ágnes és Varga Sándor, a zeneművészeti ág pedagógusai.
Az emlékműsort rendezték: Urr Ildikó intézményvezető, Nagy Zsolt Mihályné intézményvezető-helyettes.
A szózat felcsendülése után, az ünnepi esemény méltó zárásaként a Városháza előtti téren Petőfi Sándor mellszobránál – akinek a neve összeforrt a forradalommal és a szabadságharccal – helyezték el a megemlékezés koszorúját a résztvevők.

 

 

HIRDETMÉNY

MEGHÍVÓ

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. március 13-án (hétfőn) du. 13,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására (együttes ülésen Záhony, Zsurk, Győröcske önkormányzatok képviselő-testületeivel)
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére (együttes ülésen Záhony, Zsurk, Győröcske önkormányzatok képviselő-testületeivel)
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Előterjesztés a MÁV Start Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 8. Előterjesztés a településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletek elkészítéséhez főépítész megbízására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés a 2017. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Előterjesztés az Otifrukt Kft. által üzemeltetet parkoló vizes blokkjának felújítása iránti kérelem elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 11. Előterjesztés testvértelepülési kapcsolat létesítésére Téglás községgel
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 12. Előterjesztés a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülettel történő Közművelődési Megállapodás elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 13. Egyéb szervezeti kérdések

HIRDETMÉNY

Nevelési Intézményi Társulás Záhony –Zsurk-Győröcske fenntartásában működő Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, illetve Zsurk Tagóvoda nyitva-, zárva tartási idejéről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske Társulási Tanácsa a 3/2017. (II.7.) számú határozatával meghatározta a fenntartásában működő óvoda és bölcsőde nyitva-, zárva tartási idejét.

A központi óvoda, illetve a tagóvoda külön időpontban tartanak zárva, így amennyiben szülői igény van rá, a gyermekek folyamatosan elhelyezhetőek, felügyeletük biztosítható az intézmények keretein belül.

Nyári zárva tartás ideje:


1. A Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2017. július 31. -  2017. augusztus 25-ig tart zárva, mely időszak az ügyeleti ellátást Zsurk Tagóvodában biztosítja az intézmény.

A nyitás időpontja: 2017. augusztus 28.

2. A Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagóvoda 2017. július 03. – 2017. július 28-ig tart zárva, mely időszak alatt az ügyeleti ellátást a központi óvoda biztosítja.

A nyitás időpontja: 2017. július 31.

Téli zárva tartás ideje:

A Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint Zsurk Tagóvoda 2017. december 27. – 2017. december 29-ig zárva tart, amennyiben szülői igény van rá, a gyermekek elhelyezését, felügyeletét Zsurk Tagóvodában biztosítja az intézmény.

A nyitás időpontja: 2018. január 02.

A zárva tartással és a gyermekek ellátásával kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel bizalommal forduljanak Dallosné Rozgonyi Mária intézményvezetőhöz.

Záhony, 2017. február 10.    

                                                          

Helmeczi László sk.
Társulási Tanács Elnöke

Széchenyi 2020 vállalkozásfejlesztési fórum

2017. február 9-én került megrendezésre az a vállalkozásfejlesztési fórum, melyet a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. rendezett a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében.

Helmeczi László polgármester köszöntője után dr. Tilki Atilla Országgyűlési Képviselő úr hívta fel a megjelentek figyelmét az Európai forrású pályázatokra, és buzdított mindenkit a pályázásra.

Ezt követően rövid bemutatást kaptunk Buzás László regionális igazgatótól a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladatairól, valamint a programban szereplés feltételeiről tudhattunk meg információkat Borbásné Szabolcsi Edit tanácsadótól.

A résztvevők ezután megismerhették a legfrissebb kiírt és a hamarosan kiírásra kerülő európai vagy vidékfejlesztési vállalkozásfejlesztési pályázatokat Borsi Imre a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tanácsadója és Bodnár János a Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési KHE munkaszervezet vezetőjének jóvoltából.

 

Felhívás

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy minden év január 31. napjáig Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított helyi elismerések évi adományozását kezdeményezzék:

Az eljárás szabályai:

Az alábbi elismerések adományozására lehet javaslatot tenni:

Díszpolgári cím

Magyar, vagy külföldi állampolgárnak adható, aki egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. A díszpolgári cím élő és elhunyt személynek /posthumus/ is adományozható.

„Záhony Városért” elismerés

Bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál.

„Köz szolgálatáért” elismerés

Az önkormányzat intézményeiben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző közalkalmazotti, közszolgálati, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban álló részére adható.A javaslatokat írásban lehet Záhony Város Polgármestere részére 2017. január 31. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege olvasható az önkormányzat honlapján. 

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére
2017.02.02

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. február 6-án (hétfőn) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésére (első olvasat)
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 2. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló 9/2001.(IV.27.) számú rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 3. Előterjesztés a városi köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 4. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 5. Beszámoló a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: Ádám Ilona jegyző
   

 6. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 7. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi kulturális tevékenységéről, 2017. évi munkatervéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 8. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2016. I-III. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 9. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. -vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 10. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi költségvetés-tervezetéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 11. Előterjesztés a 2017 évben tervezett közfoglalkoztatási programokra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 12. Előterjesztés a Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 13. Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 14. Előterjesztés a 2017. április 30-án megrendezésre kerülő „Városnapi rendezvény” szolgáltatóira és fellépőire
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 15. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 16. Egyéb szervezeti kérdések

 

Zárt Ülésen:

 

 1. Előterjesztés a Záhony 818/31hrsz.-ú építési telek értékesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

 2. Előterjesztés Hutás József kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester


Z á h o n y, 2017. január 30.

Helmeczi László sk.
polgármester