Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Ebösszeírás

EBÖSSZEÍRÁS

Felhívás!

Tisztelt Ebtartók!

 

Záhony Város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. §-a alapján 2021. évben ismét ebösszeírást végzünk.

Felhívom figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábbi ebösszeírásoknál vagy jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az állatvédelmi törvény alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének. Az ebnyilvántartást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatlapok visszaküldésének határideje: 2021. május 31.

Kérem a Záhony Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” a fenti határidőig napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni. Az adatlap sokszorosítható, illetve megtalálható a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető a www.zahony.hu weboldalról.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

A kitöltéssel kapcsolatban a 0645/525-508-as telefonszámon kaphatnak felvilágosítást az alábbi időpontokban: hétfő: 8.00 – 17.00; kedd - csütörtök: 8.00 – 16.00, péntek: 8.00 – 12.00

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az ebösszeírás során az ebtulajdonosok és -tartók számára az adatszolgáltatás kötelező, annak elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonos változást, elhullást írásban bejelenteni.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

                                                                                                                                         Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Ebösszeíró adatlap: