Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

FONTOS felhívás az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól

Tisztelt Ingatlanhasználó!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjét meghatározó 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja a szabvány gyűjtőedények használatának kötelezettségét, valamint azt, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön ingatlanán a hulladék kihelyezése nem megfelelő, mert
- a hulladékot nem szabvány gyűjtőedényben helyezték ki.
A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabvány gyűjtőedénynek az MSZ EN 840 szabványnak kell megfelelnie.
- a hulladékot nem a vegyes hulladék gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezte ki.
A vegyes hulladék nem helyezhető ki a zöldhulladék vagy a szelektív hulladék gyűjtésére kapott edényben.
- a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet hulladékot nem a vegyes hulladék gyűjtéséhez rendszeresített zsákban helyezte ki.
Használható: szürke, fekete vagy zöld színű, Társaságunk emblémájával és tájékoztató felirattal ellátott gyűjtőzsák.
- a gyűjtőedény túltöltött, túlsúlyos.
A túltöltött vagy túlsúlyos edény ürítése munkavédelmi okok miatt tilos, és a gyűjtőedényt is károsíthatja.
- a gyűjtőedény hamut, építési-bontási törmeléket tartalmaz,
- a gyűjtőedény - állapota miatt - ürítésre nem alkalmas, illetve ürítése balesetveszélyes.
- a gyűjtőedény űrtartalma meghaladja a számlafizetés alapját képező gyűjtőedény méret.
Kérjük, a megfelelő színvonalú közszolgáltatás érdekében a hiányosságot/eltérést haladéktalanul szíveskedjenek megszüntetni.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. november 15. napját követően a nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a gyűjtőjárat meg fogja tagadni.