Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Hirdetmény aratással kapcsolatos tüzek megelőzéséről (letölthető meghívó a bejegyzés alján) - Aktuális
2018.06.01

HIRDETMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője - Aros László tű. alezredes – az aratással kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében felhívja a figyelmet a felsorolt főbb szabályok betartására!

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzésre vonatkozó szabályok ismerete, betartása, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmaz.

Közös cél a mezőgazdaság területén keletkező tüzek csökkentése, a gazdálkodókkal való közös együttműködés, a gazdálkodók és a hatóság közös együttműködésének elősegítése.

A tavalyi év folyamán a katasztrófavédelem szakemberei ezer helyszínen hatezer gépet ellenőriztek, hogy azok alkalmasak-e a munkálatokra. Ezt a tudatos megelőzési tevékenységet folytatva, az idén is segítő jobbot nyújtanak a hatósági szakemberek, tűzvédelmi szaktanácsadás során hívják fel az üzemeltetők figyelmét a potenciális veszélyekre.

Az aratási munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi szaktanácsadás kérhető a 06-45/506-020 telefonszámon, elektronikusan a kisvarda.kir@katved.gov.hu e-mail címen, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (H-Cs: 9-15 óráig, P: 9-12 óráig) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (4600 Kisvárda, Mátyás kir. u. 109.).

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy Ajak, Anarcs, Balsa, Benk, Buj, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gávavencsellő, Győröcske, Gyulaháza, Ibrány, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyhalász, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Paszab, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabercel, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tiszatelek, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony és Zsurk települések közigazgatási területén az első fokon eljáró tűzvédelmi hatóság:

 Szabolcs Szatmár-Berg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (4600 Kisvárda, Mátyás kir. u. 109.; e-mail: kisvarda.kir@katved.gov.hu; tel: 06-45/506-020).

A mezőgazdasági erő- és munkagépekre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok:

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek műszaki ellenőrzése során az alábbiakat kell vizsgálni:

 1. Az erő-, és munkagépen, egyéb járművön készenlétben tartott tűzoltó készülék rögzítettsége, töltetének és tűzoltási teljesítményének megfelelősége, időszakos karbantartásának elvégzése, szerelvényeinek épsége, nyomásmérő órájának működési zónába mutatása,
 2. szikracsapó (lapát) készenlétben tartása,
 3. kipufogó-vezeték és szikratörő megfelelő műszaki állapota,
 4. arató-, cséplőgép és magasfeszültségű villamos vezeték közelében dolgozó erő- és munkagép, egyéb jármű esetén hajlékony földelő vezeték megléte, megfelelősége,
 5. arató-, cséplőgép esetén, motolla, külső, belső terelő, terménycsiga, behúzó ujjak, szalmarázó láda, töreklazító, szalmaszecskázó állapota,
 6. akkumulátor védőburkolata, rögzítettsége, akkumulátorsarúk állapota,
 7.  az erő- és munkagép, egyéb jármű motorikus részének, és elektromos rendszerének állapota,
 8. erőátviteli berendezések, ékszíjak, műszaki állapota,
 9.  hidrolatikus rendszerrel szerelt erő- és munkagép, egyéb jármű hidrolatikai rendszerének állapota,
 10. üzemanyag-olajellátó rendszer műszaki állapota,
 11. üzemanyag-olajellátó rendszerből üzemanyag és olajfolyás, csepegés vizsgálata,
 12. folyadék tartályok záró sapkáinak megléte, tömítettsége,
 13. az erő-, munkagép, egyéb jármű általános műszaki állapota,
 14. indításpróba,
 15. füstpróba,
 16. fékpróba,
 17. világító berendezések próbája,
 18. a jármű műszaki vizsgájának érvényessége.

 

Közúti közlekedésben résztvevő tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen készenlétben tartott tűzoltó készülékek:

 

Közúti közlekedésben résztvevő tehergépkocsin, mezőgazdasági vonatatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege:

 

Az aratásra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

Szérűre, rostnövénytárolóra, kazalra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

 1. robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
 2. egyéb építményektől legalább 100 méter,
 3. vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,
 4. közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
 5. nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai:

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek az egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanezen táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése setén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal is sújtható.

Amennyiben jogszabály lehetőséget ad a tarló égetésére, az alábbi szabályokat be kell tartani:

 1. a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatóak fel; a szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 2. a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 3. tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 4. a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Amennyiben tüzet észlel vagy az égetés során a tűz továbbterjed épületekre, egyéb éghető anyagokra azonnal jelezni kell 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon a tűzoltóságnak és meg kell kezdeni a tűz oltását.

A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján:

 

Tűzvédelmi szabálytalanság

 

Tűzvédelmi bírság mértéke (Ft)

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha tüzet idézett elő.

10 000

1 000 000

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.

20 000

3 000 000

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő.

20 000

1 000 000

 

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.

Felhívjuk továbbá a gazdálkodók figyelmét, hogy a nyári betakarítási munkálatok idején a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége illetékességi területén a betakarítási munkák fokozott ellenőrzését fogja végrehajtani.

Ezúton kérjük a gazdálkodókat, hogy a veszélyeztetett időszakban különös figyelmet fordítsanak a tűzmegelőzési szabályok betartására.

Meghívó letölthető itt.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal