Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Informatikus munkakör - Aktuális
2018.08.17

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános rendszergazdai feladatok. A számítógépes hálózat üzemeltetése, hibák feltárása, javítása, problémák nyomon követése, megoldása. Eszközök, szoftverek beszerzése, ajánlatkérések elkészítése, üzembe helyezése, az elhasználódott vagy korszerűtlen eszközök selejtezése. A rendszer végfelhasználóinak támogatása, oktatása, tájékoztatása a változásokról. Kapcsolattartás az informatikai rendszerekhez kötődő külsős fejlesztőkkel, üzemeltetőkkel, valamint a munkatársakkal. Az informatikai eszközök nyilvántartásának vezetése. Képviselő-testületi ülések technikai feltételeinek előkészítése. Kisebb önkormányzati rendezvények hangosításának biztosítása. A település honlapjának működtetése és karbantartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának meghatározásáról szóló 1/2018 (I.15.) önkormányzati rendelet az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

A II. besorolási osztályban: Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Gábor nyújt, a 45/525-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző dönt a kinevezésről. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetőségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.