Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó a 2018. június 13-án tartandó testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2018. június 13-án (szerda) du. 14,00 órára

 

a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre  ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 

NAPIRENDI   JAVASLAT

 

1.            Beszámoló Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

2.            Beszámoló a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Vásárosnaményi Vízirendészeti Rendőrőrs 2017. évben végzett tevékenységéről

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

3.            Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

4.            Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Zeneiskola” épületének megközelítését segítő gyalogos átkelőhely létesítésére

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

5.            Előterjesztés közműves szennyvízelvezetés és tisztítási szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

6.            Előterjesztés a 2018. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

7.            Előterjesztés az Arany János utca - Krúdy Gyula út és Szebecse utca közé eső - szakaszának útépítési előkészítésére

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

8.            Előterjesztés a Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe delegált tag, és helyettesének megválasztására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

9.            Előterjesztés a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma Intézményi Tanácsába delegált tag, és helyettesének

               megválasztására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

10.          Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  Társulási Tanácsába delegált tag, és helyettesének megválasztására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

11.          Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulásba delegált tag, és helyettesének megválasztására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

12.          Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába delegált tag, és helyettesének megválasztására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

13.          Előterjesztés A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába delegált tag, és helyettesének megválasztására

               Előadó: Helmeczi László polgármester

 

14.          Egyebek

 

 

              Záhony, 2018. június 6.

                                                                                                                                                 Helmeczi László 

                                                                                                                                                 polgármester