Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó a 2018. május 30.-án tartandó testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2018. május 30-án (szerda) du. 14,00 órára

 

a Városháza nagytermébe rendkívüli képviselő-testületi ülésre   ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának eskütétele

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

NAPIRENDI   JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtására és pénzmaradványának elfogadására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 1. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló 9/2001.(IV.27.) számú rendelet módosítására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2017. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2017. évi átfogó értékelésére

Előadó: Helmeczi László polgármester

 1. Előterjesztés a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. 2017. évi üzleti jelentésére, mérleg-beszámolójának elfogadására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi  Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervére

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft -nél Felügyelőbizottsági tagjának és egyben elnökének megválasztására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 1. Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 27. társasház szennyvízcső csere iránti kérelem elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés lakóépületek energia-megtakarítási célú felújítási támogatás iránti kérelmek elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Baptista Gyülekezet kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Hutás József 4625 Záhony, Fenyőfa út 17. szám alatti lakos kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Street Dance School Egyesület kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 1. Előterjesztés Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesüle kérelmének elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

Zárt

 

 1. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjének megbízására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 

Záhony, 2018. május 23.

  Helmeczi László  

                                                                                                                polgármester