Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó kéviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2018. szeptember 12-én (szerda) du. 15,00 órára

 

a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre  ö s s z e h í v o m.

 

 

Napirend előtt:

 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

  1. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi üzemeltetési tevékenységéről

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi I-II. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2018. I-II. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Tájékoztató a Záhony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés az Arany János utca - Krúdy Gyula út és Szebecse utca közé eső - szakaszának útépítési munkáival kapcsolatos közbeszerzői és műszaki ellenőri feladatok ellátására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés az „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer” közösségi pályázat benyújtására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Előterjesztés a lakóépületek energia-megtakarítási célú felújítási támogatás iránti kérelem elbírálására

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

  1. Tájékoztató a 2018. január 1. – 2018. augusztus 22. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Előadó: Helmeczi László polgármester

 

 

 

Záhony, 2018. szeptember 5.

 

 

                                                  s.k.         

Helmeczi László

polgármester