Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. szeptember 5-én (kedd) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez történő csatlakozásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Beszámoló a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
  Hosszú Dániel ügyvezető
   
 3. Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében Harangláb építésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében térvilágítás kiépítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Tájékoztató Záhony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Tájékoztató a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal által működtetett konyhák 2017. első félévi gazdálkodásáról
  Előadó: Ádám Ilona jegyző
   
 8. Előterjesztés lakóépületek energiamegtakarítási és felújítási támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletek elkészítéséhez főépítész megbízására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Előterjesztés Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola épülete előtti gyalogos-átkelőhely létesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 11. Előterjesztés Záhony, Arany János úti csapadékvíz-elvezetésének és útépítésének megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 12. Előterjesztés a záhonyi 046/3. helyrajzi szám alatti parkolóra vonatkozó üzemeltető változás iránti kérelem elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 13. Egyéb szervezeti kérdések
 

Zárt ülésen:

 1. Előterjesztés a  MÁV Zrt. tulajdonában lévő 600/1 és 600/9 hrsz.-ú ingatlanok Záhony Város Önkormányzatának tulajdonba vételére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés a  Záhony 795/20, 795/21 és 795/22 hrsz.-ú építési telkek értékesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Záhony belterület 531/1 és a 566/2 helyrajzi számú garázssor alatti földterület értékesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a Templomépítési Alapítvány Záhony kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés támogatási kérelem elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés támogatási kérelem elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

Z á h o n y,  2017. augusztus 28.

Helmeczi László sk.
polgármester