Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2018. január 15-én (hétfő) du. 16,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

           Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
           Előadó: Helmeczi László polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés „A záhonyi közintézmények megújuló energiaforrással történő ellátása, komplex fejlesztési program keretében” című és TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00018 számú pályázat támogatási szerződésének aláírásáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Városi Uszoda férfi öltözőjének teljes felújítására, kivitelezőjének kiválasztására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba vételére irányuló kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a 2018. évben tervezett közfoglalkoztatási programokra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
   
 7. Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 8. Beszámoló a „Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske” 2017. évi tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés I. Világháborús emlékmű felújítására benyújtandó pályázatra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Egyéb szervezeti kérdések

Zárt ülésen:

 1. Előterjesztés az Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés a SOLLIGHT Energia Kft. napelem beruházáshoz kapcsolódó KEOP-4.10.0/N/14-2014-0159 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó késedelmi kötbér követelésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 

Z á h o n y,  2018. január 8.

 

Helmeczi László sk.
polgármester