Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2017. június 19 -én (hétfő) du. 16,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Záhony, Kárpát úton lévő szennyvízátemelő műtárgy felújítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club és Záhony Város Önkormányzata közötti 2017. évi Támogatási megállapodás, továbbá Ingatlanhasználati Megállapodás elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a mátészalkai 3616/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Előterjesztés a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 8. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés Záhony Város zárt rendszerű csapadékvíz csatornahálózat tisztítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi I. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2017. I. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására
   
 11. Egyéb szervezeti kérdések
 

Zárt ülésen:

 1. Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 27-31.szám alatti (OTP Nyrt. részére bérbe adott) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására, módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 2. Előterjesztés az Ifjúság út 10. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hosszabb távú bérbeadás útján történő hasznosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés a Záhony belterület 219/12. helyrajzi számú földterület egy részének bérbeadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés a záhonyi 806, 0105, 807, 759/1 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a kk. Rácz Petra balesetével összefüggésben kért sérelemdíj megítélésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a  Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 7. Előterjesztés az Ameko Lovassport és Szabadidő Sport Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   

Z á h o n y,  2017. június 12.

Helmeczi László sk.
polgármester