Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

2018. március 12-én (hétfőn) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

 

Napirend előtt:

           Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
           Előadó: Helmeczi László polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadására(Együttes ülés Záhony, Zsurk, Győröcske Önkormányzati Képviselő-testületeivel)
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 2. Előterjesztés a 2018. évi igazgatási szünet elrendelésére (Együttes ülés Záhony, Zsurk, Győröcske Önkormányzati Képviselő-testületeivel)
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 3. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 4. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 5. Előterjesztés a településképi rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 6. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
   
 7. Előterjesztés a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülettel történő Közművelődési Megállapodás elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 8. Előterjesztés a Kisvárdai Szakképzési Centrum átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésre
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 9. Előterjesztés a MÁV Start Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 10. Előterjesztés a 2018. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 11. Előterjesztés „a Záhonyi közintézmények megújuló energiaforrással történő ellátása, komplex fejlesztési program keretében” című és TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00018 számú pályázathoz kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatokat ellátó tervező kiválasztására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 12. Előterjesztés „Utóellenőrzések - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Záhony Város Önkormányzata” című számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalására és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési terv készítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 13. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 14. Előterjesztés a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszának közútkezelésre történő átadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 15. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 16. Előterjesztés a 2018. április 30-án megrendezésre kerülő „Városnapi rendezvényen” a fellépők hangosításának megrendelésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 17. Előterjesztés a Záhony, Arany János út 2/B társasház tető felújítás, vízszigetelés iránti kérelem elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 18. Előterjesztés a lakóépületek energia-megtakarítási célú felújítási támogatás iránti kérelmek elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 19. Előterjesztés a „FŐNIX” Kórus Művészeti Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 20. Előterjesztés a  Hajós Alfréd Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 21. Előterjesztés a  Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 22. Előterjesztés a Street Dance School Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 23. Előterjesztés a Templomépítési Alapítvány Záhony kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 24. Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 25. Előterjesztés a VSZ ONYSZ Nyugdíjas Alapszervezet kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 26. Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 27. Tájékoztató a 2017. évi karácsonyi díszvilágítás fel- illetve leszerelésével kapcsolatban felmerült kiadások teljesítési adatairól
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 28. Tájékoztató a 2017. évi közutak üzemeltetésére, fenntartására fordított kiadások teljesítési adatairól
  Előadó: Helmeczi László polgármester
   
 29. Egyéb szervezeti kérdések

Zárt ülésen:

 1. Előterjesztés elismerő címek adományozására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 

Z á h o n y,  2018. március 5.

 

Helmeczi László sk.
polgármester