Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Pályázat a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető munkakör betöltésére

Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ifjúság út 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4627 Zsurk, Kossuth tér 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László Polgármester nyújt, a 0645-525-508 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12345, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

Személyesen: Helmeczi László, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.