Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Pályázat Ügyvezetői pozíció betöltésére - Aktuális
2018.10.01

Záhony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
Városi Szabadidő Centrum
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető

munkakör betöltésére

Az új 100%-ban önkormányzati tulajdonú Nonprofit Kft. a város közművelődési és sportlétesítmények üzemeltetésére, illetve a városi sport és közművelődési tevékenység szervezésére alakul.

 

Munkavégzés helye: Záhony, József Attila út 36. (Művelődési Házázh )

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás ideje: 5 év

Az ügyvezető igazgató feladatainak ellátása, különösen:

Illetmény és juttatások: Az ügyvezető személyi alapbérét a Képviselő-testület határozza meg.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Záhony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson is részt vehetnek.

A benyújtott pályázat alapján a Képviselő-testület dönt a megbízásról, rendkívüli ülésén. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László polgármester nyújt, a +36 45 525-508 telefonszámon.