Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, a záhonyi 034 és 035 hrsz-ú ingatlanokon lévő köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig jöhet létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

 

 A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 

A pályázónak a pályázatában nyilatkozni kell:

 

A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.

 

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

Egyéb kikötések:

 

Az üzemeltető köteles:

 

Pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 10. 16:00

Pályázat benyújtásának helye: Záhonyi Város Önkormányzata 4625 Záhony Ady Endre út 35.

További információ Helmeczi László polgármestertől a 06-45-525-508-as telefonszámon kérhető.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő képviselő-testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok elbírálásának előnyt jelent a legalacsonyabb összegű üzemeltetési díj megajánlása és a köztemetés díjának legalacsonyabb összegben történő megajánlása.

 

 

Helmeczi László

                                                                                                                                                                                   polgármester