Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Pénzügyi ügyintéző munkakör - Aktuális
2018.08.17

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Naprakész nyilvántartás vezetése a bankszámlakivonatokról, banki dokumentumok és a hozzá kapcsolódó bizonylatok rendszerezése, utalási lista előkészítése, adatszolgáltatások. Bejövő számlák kezelése, érkeztetése, számlareklamációk ügyintézése. Nyilvántartás vezetése a havi törlesztésekről (lakbér, közterület használati díj, első lakáshoz jutók támogatása, munkáltatói kölcsön), fizetési felszólítások kezelése, számlarendezési ügyek. Bélyegzők nyilvántartása. Részvétel a leltározási feladatokban. A pénztáros távollétében a helyettesítési feladatok ellátása. Alkalomszerűen vezeti a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvét.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának meghatározásáról szóló 1/2018 (I.15.) önkormányzati rendelet az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Gábor nyújt, a 45/525-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző dönt a kinevezésről. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetőségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.