Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

TÁJÉKOZTATÓ Beiskolázási támogatásról

 

Záhony Város Polgármestere az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében, beiskolázási támogatásban részesíti azon gyermekek szüleit, nevelőszüleit, gyámját, akik gyermeke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanul vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézményben vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 65. 000 Ft-ot.

Az beiskolázási támogatás összege:

  1. Általános iskolai tanulók részére 8.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült általános iskolai tanulók részére 4.000.-  Ft/tanuló. 
  2. Középiskolai tanulók részére 15.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült középiskolai tanulók részére 10.000.-  Ft/tanuló.
  3. Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére 20.000.- Ft/hallgató.

Nem támogatott azon tanuló aki:

  1. felsőoktatási szakképzésben /nem jogosult családi pótlékra/ vagy,
  2. felsőfokú szakképzésben /jogosult családi pótlékra/ vagy,
  3. érettségi után középfokú oktatási intézményben illetve esti tagozaton folytat tanulmányokat /nem jogosult családi pótlékra/.

Az beiskolázási támogatás iránti kérelmeket 2017. augusztus 24. napját követően 2017. október 31. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4-es és 6-os irodájában.

A kérelemhez csatolni kell:

  1. a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll,
  2. háztartásban élők előző havi jövedelem igazolásait (munkáltatói igazolás, családi pótlékról szelvény vagy bankszámlakivonat, nyugdíj/árvasági/özvegyi ellátásról nyugdíjfolyósító igazgatóság által küldött összesítő),
  3. elvált szülők esetén a válásról, gyermek elhelyezéséről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolatát,
  4.  és a gyermek lakcímkártya másolatát.

A támogatást kérelmezők részére készséggel adnak felvilágosítást, segítséget a hivatali munkatársak.

 

Záhony Város Önkormányzata