Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Tájékoztató szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Tisztelt Lakosság!

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 17/2018. (X.10.) számú rendelete alapján a településen élő, szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításához, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt 866 mázsa összmennyiségű barnakőszén erejéig az alábbi feltételek szerint:

Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető:

  1. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 128.250 Ft-ot, és
  2. vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A támogatás iránti kérelmeket 2018. november 15. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a kötelezően csatolandó mellékletekkel (a kérelem tájékoztatójában meghatározott igazolások) együtt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4-es, 6-os irodahelyiségeiben.

A kérelmek elbírálása a Humán Bizottság hatásköre.

A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki:

  1. aktív korúak ellátásában részesül,
  2. időskorúak járadékában részesül,
  3. tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Háztartásonként legfeljebb 6 mázsa barnakőszén biztosítására kerülhet sor.

Azonos lakcímmel rendelkező, több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani!

A Humán Bizottság a kérelemben leírt adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Amennyiben a jogosult a részére biztosított barnakőszenet értékesíti, nem saját célra, vagy rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén ellenértékének, 3.000 Ft/q + ÁFA, valamint a szállítás, illetve a településen belül történő kiszállítás költségének visszafizetésére.

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján, a portás asztalon, vagy letölthető innen.

Érdeklődni személyesen a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4-es és 6-os irodahelyiségeiben, telefonon pedig a 06-45/525-508/510-es vagy 524-es melléken.

 

Helmeczi László

Záhony Város polgármestere