Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Híd a Tiszán – Határon átnyúló együttműködés a kulturális és öko-turizmus fejlesztéséért

 

 

 

 

 

 

 A kisprojekt vezető kedvezményezettje; a kisprojekt partnere: Záhony Város Önkormányzata (www.zahony.hu),  Obec Malé Trakany (https://www.maletrakany.sk/)
 
Szlovákia és Magyarország keleti határában, az ukrán határ szomszédságában található az a térség, amelynek 2 települési önkormányzata fogott össze a projekt előkészítése és megvalósítása érdekében. Záhony Város Önkormányzata és Kistárkány Község Önkormányzata, mint projekt partnerek közös célja megteremteni a határ menti települések hosszú távú és szoros együttműködését a térség kulturális és ökoturisztikai vonzerejének növelése, ezáltal az idegenforgalom felértékelődése, valamint közös természeti kincsünk a Tisza folyó és környezetének védelme érdekében. A projekt hosszú távú célja a határmenti térség átjárhatóságának biztosítása, ennek érdekében hosszú távú stratégiai együttműködés alakul ki a térség települései között a megfogalmazott célok és eredmények fenntartása érdekében.
A projekt keretében egy gyalogos Tisza-híd építésének előkészítése valósul meg, melynek eredményeképpen egy Megvalósíthatósági Tanulmány készül. Olyan workshopok valósulnak meg a projekt keretében ezt megelőzőleg, amelyek hozzájárulnak a kijelölt célok eléréséhez az érdekelt önkormányzati, hatósági és egyéb civil szervezeti felek, célcsoport bevonásával. A széles körű célközönség bevonásával a megvalósíthatósági tanulmányban teljes mértékben érvényesülnek a térség szükségletei, igényei, elképzelései.
A projekt eredményeinek népszerűsítését emellett széleskörű disszeminációs és marketing tevékenység segíti.

A pályázat céljai
 
A projekt hosszú távú céljai:
- a térség kulturális és ökoturisztikai vonzerejének növelése
- az idegenforgalom  élénkítése és a helyi gazdasági potenciál növelése
- közös természeti kincsünknek, a Tisza folyó és környezetének védelme

 
A projekt rövid távú céljai:
-  a határ menti térség átjárhatóságának biztosítása
- megteremteni a határ menti települések hosszú távú és szoros együttműködését

 
A projekt konkrét célja:
- a határ menti térség átjárhatóságának, ökoturisztikai lehetőségeinek felmérése
- a gyalogos Tisza-híd helyi támogatottságának megteremtése
 
A fő elvárt eredménye a projektnek a helyi önkormányzatok, az érintett helyi és térségi hatóságok, civil szervezetek, gazdasági szereplők és nem utolsó sorban a lakosok közötti termékeny és hosszútávon fenntartható együttműködés kialakítása mind kulturális és turisztikai szempontból. A projekt keretében megvalósul 13 db határon átnyúló hatással rendelkező rendezvény (12 szakmai műhely, és 1 db, a projekt eredményeit bemutatni hivatott nyilvános disszeminációs rendezvény), 1 db Tisza-híd megépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány.
 
A megvalósítás időszaka; 2019.07.01-2020.12.31
 
A pályázat értéke;  49 974,90 EUR  
 
Az Európai Unió forrásaiból való társfinanszírozás (százalékarány 85%Európai Regionális Fejlesztési Alap )
 
 

 1. Szakmai egyeztetés                                    Galléria

 2. Szakmai egyeztetés                                   Galléria 

 3. Szakmai egyeztetés                                   Galléria

 4. Szakmai egyeztetés                                   Galléria 

 5. Szakmai egyeztetés                                   Galléria

6. Szakmai egyeztetés                                    Galléria

Tanulmányterv                                               Galléria 

Zárórendezvény                                             Galléria

 

 

 

 

 

 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Kisprojekt Alap I. (FMP-E/1801/4.1/013)

2020.

 

Záhony Város Önkormányzata                                                 Kistárkány Község

           4625 Záhony, Ady Endre út 35.                              07642 Kistárkány, Petrik Andor u. 208.

 

www.skhu.eu,

 www.viacarpatia-spf.eu

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

 

„A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.“ENG


Bridge over the Tisza - Cross-border cooperation for the development of cultural and eco-tourism

 

 

Building Partnership

 

 


Lead beneficiary of the small project Záhony Város Önkormányzata (www.zahony.hu), 

Partner of the small project:  Obec Malé Trakany (https://www.maletrakany.sk/)

 

On the eastern border of Slovakia and Hungary, next to the Ukrainian border, is the area where two municipalities have come together to prepare and implement the project.

The common goal of the municipalities of Záhony and Kistárkány, as project partners, is to establish long-term and close co-operation of the border settlements in order to increase the cultural and ecotourism attractiveness of the region, thus enhancing the value of tourism and our common natural treasure in order to protect the Tisza River and its environment.

The long-term goal of the project is to ensure the interoperability of the border area, for this purpose long-term strategic cooperation will be established between the settlements of the area in order to maintain the stated goals and results.

Within the framework of the project, preparations are being made for the construction of a pedestrian Tisza bridge, as a result of which a Feasibility Study will be prepared.

Prior to this, workshops will be implemented within the framework of the project, which will contribute to the achievement of the set goals with the involvement of the interested local government, official and other non-governmental organizations and target groups.

With the involvement of a wide range of target audiences, the needs, demands and ideas of the region are fully valid in the feasibility study.

The dissemination of the results of the project is also supported by a wide range of dissemination and marketing activities.


Objectives of the project

 

Long-term objectives:
- increasing the cultural and ecotourism attractiveness of the region

- boosting tourism and increasing local economic potential

- protection of our common natural treasure, the river Tisza and its surroundings


 

Short-term objectives:
- ensuring the interoperability of the border area

- to establish long-term and close co-operation between border settlements


 

The specific goal of the project is:

- assessment of the interoperability and ecotourism opportunities of the border area

- creating local support for the pedestrian Tisza Bridge

 

The main expected result of the project is the development of fruitful and long-term sustainable cooperation between local governments, relevant local and regional authorities, NGOs, economic actors and, last but not least, residents of the two location, both culturally and in terms of tourism.

Within the framework of the project, 13 events with cross-border impact will be implemented (12 professional workshops and 1 public dissemination event to present the results of the project), 1 feasibility study for the construction of the Tisza Bridge.


 

Implementation period; 2019.07.01-2020.12.31
 

Value of the project;  49 974,90 EUR  
 

Co-financing from European Union funds (percentage 85%, European Regional Development Fund)

 

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

Small Project Fund I. (FMP-E/1801/4.1/013)

2020.

 

Záhony Város Önkormányzata                                                 Kistárkány Község

           4625 Záhony, Ady Endre út 35.                              07642 Kistárkány, Petrik Andor u. 208.

 

www.skhu.eu,

 www.viacarpatia-spf.eu

European Regional Development Fund

„The content of the model does not necessarily reflect the official position of the European Union.“

 

 

SK

Most cez rieku Tisa - cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry a rozvoja ekoturistiky

Záhony Város Önkormányzata (www.zahony.hu),  Obec Malé Trakany (https://www.maletrakany.sk/)

Počas projektu s názvom „Most cez  rieku Tisa - cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry a  rozvoja ekoturistiky“, firma  Pont-Terv Zrt.(Budapest) vypracovala odbornú štúdiu týkajúcu sa možnosti výstavby mosta pre peších a cykloturistov medzi mestom Záhony (HU) a obcou Malé Trakany (SK).hľadiska.

 

Plánovaný most by mohol poskytnúť spojenie medzi regiónmi Horného Szabolcsu v Maďarsku a Horného Bodrogu- povodie rieky Tisa na Slovensku, čím by sa vzdialenejšie regióny týchto dvoch krajín stali prístupnými z hľadiska zamestnania , ďalej zo spoločensko-sociálneho pohľadu a taktiež z  turistického a ekonomického 

Malé Trakany sa nachádzajú na okraji Medzibodrožia, v blízkosti riekyTisa.  Nájdené listiny zo začiatku 14. storočia už osídlenie Malých Trakan odlišovali od susedných Veľkých Trakan.. Obec ohraničuje na juhovýchode rieka Tisa, ktorá tiež tvorí slovensko-maďarsko-ukrajinskú štátnu hranicu s dĺžkou 5,3 km. Dnes v obci žije 1 152 obyvateľov, pričom drvivá väčšina z nich je maďarskej národnosti. Malé Trakany majú bohatý kultúrny život. Každoročne v septembri  sa tradične usporiadúva Deň sliviek o ktorý je veľký záujem v širokom okolí. Obec vlastní aj zrekonštruovanú pálenicu. Je všeobecne  známe, že  malotrakanská slivovica je svojou kvalitou známa po celej krajine.S názvom obce sa už od nepamäti spája aj rieka Tisa, ktorá v mäkkom lone prírody ponúka vynikajúce možnosti na kúpanie. Každoročne v júni je zvláštnou atrakciou proces rojenia podeniek ,ktorá je raritou. Keďže oblasť Tisa je vyhlásená za chránenú oblasť, kúpajúci si tu môžu vychutnať nedotknuteľnosť prírody.V katastri obce sa nachádza aj veľmi známy trojitý hraničný bod, kde môžeme stáť súčasne v troch krajinách: na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine. A pre tých, ktorí sú zvedaví na prírodu tejto oblasti, najjednoduchší spôsob, ako ich objaviť, je krátka prechádzka alebo výlet na bicykli po hrádzi, ako aj v oblasti mŕtveho ramena Tisy.

Mesto Záhony sa nachádza v objatí rieky Tisa v severovýchodnej časti Maďarska. Ako mesto  na maďarsko-slovensko-ukrajinskom trojmedzí  je dôležitým uzlom železničnej a cestnej dopravy, a taktiež  je okresným mestom. Záhony sa pýši 700-ročnou  históriou, štatút mesta získalo v roku 1989.

V porovnaní s ostatnými  obcami  má  mesto aj keď je veľkosťou nepatrí medzi veľké mestá,má nadpriemernú infraštruktúru, na návštevníkov čaká cyklistická cesta, pešia promenáda  po hrádzi a popri rieke Tisa,  krytý plavecký bazén a 4-hektárový športový areál. V meste sídli  okrem základnej školy aj stredná škola, mesto sa môže pochváliť polyfunkčným domom kultúry, železničnou výstava a vidieckym domom.

Naši hostia sa môžu zúčastniť rôznych miestnych a regionálnych programov a osláv. Radi privítame tiež milovníkov aktívneho cestovného ruchu, ktorí môžu spoznávať nádhernu krajinu lemovanú riekou Tisa pešo  na bicykli alebo splavovaním rieky. Navštívte nás a vyskúšajte pohostinnosť  mesta Záhony!

Záhony je malé mesto s veľkými príležitosťami!

 

Program spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Fond malých projektov (FMP-E/1801/4.1/013)

2020.

 

 

Záhony Város Önkormányzata                                             Kistárkány Község

  4625 Záhony, Ady Endre út 35.                             07642 Kistárkány, Petrik Andor u. 208.

  Samospráva mesta Záhony                                                 Obec Malé Trakany

  4625 Záhony, Ady Endre út 35.                             07642 Malé Trakany, ul. Andora Petrika 208.

www.zahony.hu                                                                       www.maletrakany.sk

 

www.skhu.eu,

 www.viacarpatia-spf.eu

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja

„Obsah tejto model nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie“