Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2013

Záhony város közbiztonságának helyzete a közbiztonság érdekében tett intézkedések és a kapcsolódó feladatok 1/2013./I.17./
Záhony Város Önkormányzata és Dr. Mosolygó Gábor a záhonyi I. számú háziorvosi körzet háziorvosa között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 2/2013./I.17./
Záhony Város Önkormányzata és Dr. Lenyu András a záhonyi II. számú háziorvosi körzet háziorvosa között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 3/2013./I.17./
A  Hőtáv Kft.  részére – a szolgáltatási tevékenysége ellátása céljából – átadott hőközpont épületek, tárgyi eszközök, gépek-, berendezése, járművek, irodaépület és egyéb eszközök használatáért fizetendő díj

4/2013./I.17./

Fűtési távhő – szolgáltatási díj csökkentése 5/2013./I.17./
A Záhonyi Hőtáv  Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve 6/2013./I.17./
Kommunális hulladék kezelésére kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 7/2013./I.17./
A Fényeslitkei Egészség- és Családvédő Egyesülettel kölcsönszerződés megkötése 8/2013./I.17./
Személygépjármű vásárlásáról szóló 129/2012./X.15./ számú határozat módosítása 9/2013./I.17./
A KEOP-2012.4.10.0/A kódszámú „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű felhívásra pályázat benyújtása 10/2013./II.05./
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó árajánlatok elbírálása 11/2013./II.19./
A Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről tájékoztató 12/2013./II.28./
Záhony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása 13/2013./II.28./
Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 23/2012.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítási javaslata 14/2013./II.28./
Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 15/2013./II.28./
Záhony Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 16/2013./II.28./
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 17/2013./II.28./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásáról és működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyása 18/2013./II.28./
A Polgármesteri Hivatal Záhony, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv megszüntetése és megszüntető okiratának elfogadása 19/2013./II.28./
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapítása és alapító okiratának elfogadása 20/2013./II.28./
Az önkormányzat egyes követeléseinek elengedéséről a többször módosított 9/2001. (IV.27.) önkormányzati rendelet alapján 21/2013./II.28./
Energiatakarékos vízadagolók beszerzése 22/2013./III.13./
A Hétszínvirág Óvodába és Zsurki Tagintézményébe, valamint a Bölcsődébe történő beiratkozás és előjegyzés idejének meghatározása 23/2013./III.13./
„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása 24/2013./III.13./
„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása 25/2013./III.13./
Titkos szavazás elrendelése és a szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 26/2013./III.13./
„Záhony városért” elismerés adományozása 27/2013./III.13./
„Záhony városért” elismerés adományozása 28/2013./III.13./
Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából, tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása 29/2013./III.13./
Záhony, Baross Gábor út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérbeadása 30/2013./III.13./
A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységére, a közművelődési feladat ellátással kapcsolatos elvárások meghatározása 31/2013./IV.11./
Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi tevékenységéről 32/2013./IV.11./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, s a Zsurki Tagintézménye nyári nyitva-, zárva tartási idejének meghatározása 33/2013./IV.11./
Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulás 34/2013./IV.11./
Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés 35/2013./IV.11./
Záhony Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 36/2013./IV.11./
A Magyar Állam és a MÁV Zrt. tulajdonában lévő záhonyi ingatlan /ZVSC/ ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 37/2013./IV.11./
A Magyar Állam és a MÁV Zrt. tulajdonában lévő záhonyi ingatlan /VOKE/ ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 38/2013./IV.11./
A Záhonyi házi gyermekorvosi praxis pályázati úton történő meghirdetése 39/2013./IV.11./
A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosítása 40/2013./IV.11./
A záhonyi 456/8. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan egy részének hasznosítási alternatívái 41/2013./IV.11./
A záhonyi 656/11. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan értékesítése 42/2013. /IV.11./
Agárdi János Ferenc záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 43/2013./IV.11./
Bagoly Sándorné záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 44/2013./IV.11./
A „Soós-Udvar Egészségügyi Szolgáltató Bt.” részére, egészségügyi szolgáltatás ellentételezésével kapcsolatos döntés, a feladat-ellátási szerződés megszűntetése 45/2013./IV.11./
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 46/2013./IV.26./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújításával kapcsolatos nyilatkozattétel 47/2013./IV.26./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújítása 48/2013./IV.26./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint az Uszoda vonatkozásában felújítási,- fejlesztési célkitűzéseknek pályázat útján történő megvalósítása 49/2013./IV.26./
A központi orvosi ügyeleti feladatellátása 50/2013./V.22./
A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2012. évi átfogó értékelése 51/2013./V.22./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak meghatározása a 2013/2014. nevelési évre 52/2013./V.22./
A 166/2012.(XII.20.) számú határozat módosítása 53/2013./V.22./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zsurki Tagintézménye közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás elfogadása

54/2013./V.22./

A Záhonyi Közös Önkormányzati  Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 55/2013./V.22./
A városban megvalósuló beruházásokra, felújításokra beérkezett árajánlatok elbírálása 56/2013./V.22./
A 2012. november 30. – 2013. április 30. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása 57/2013./V.22./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. mérleg-beszámolójának elfogadása 58/2013./V.22./
A Záhony, Ady Endre u. 69. szám alatti, 487 hrsz-ú ingatlan értékesítése 59/2013./V.22./
Záhony Város Önkormányzata tulajdonában lévő 046/3 hrsz. alatt nyilvántartott parkoló bérleti díjának módosítása

60/2013./V.22./

A záhonyi 456/8 hrsz. alatti ingatlan egy részének hasznosítási alternatívái

61/2013./V.22./
A házi gyermekorvosi álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása 62/2013./V.30./
A  házi gyermekorvosi feladat ellátási előszerződés elfogadása 63/2013./VI.06./
A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló tájékoztató megtárgyalása

64/2013./VI.10./

Oktatási, nevelési feladatok intézményi társulás keretében történő ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása

65/2013./VI.10./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – szociális feladat-ellátással kapcsolatos – módosítása

66/2013./VI.10./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 67/2013./VI.10./
Az önkormányzat létszámkeretének megemelése 68/2013./VI.10./
A városban megvalósuló  beruházások, felújítások megvalósítására beérkezett árajánlatok elbírálása 69/2013./VI.10./
A LEADER „Települési közösségi terek kialakítása” HVS intézkedésre vonatkozó pályázat benyújtása

70/2013./VI.10./

A LEADER 2013. „Települési közösségi terek kialakítása” HVS intézkedésre vonatkozó pályázat benyújtása 71/2013./VI.10./
A DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság - fogászati előszerződés megkötése tárgyában benyújtott – kérelem megtárgyalása 72/2013./VI.25./
Tiszaszentmárton – Zsurk  Viziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának módosítása 73/2013./VI.25./
A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése 74/2013.(VI.25.)
A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal részére készített állásfoglalás

75/2013./VII.30./

A HŐTÁV Kft. 2011. és 2012. évi mérlegbeszámolójának adataiból következő tulajdonosi döntés 76/2013./VII.30./
A házi gyermekorvosi feladatellátásra kötött előszerződés véglegesítése 77/2013./VII.30./
A záhonyi 456/8. hrsz. alatti ingatlan egy részének hasznosítása 78/2013./VII.30./
A záhonyi 492/2. hrsz alatti ingatlan és a 492/1. hrsz alatti ingatlanrész hasznosítási alternatívái 79/2013./VII.30./
A Záhony, Baross Gábor út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérleti szerződésének megszűnése 80/2013./VII.30./
A Záhony, Baross Gábor út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérbeadása

81/2013./VII.30./

Jáger György záhonyi  lakos által benyújtott  fellebbezés  elbírálása 82/2013./VII.30./
Záhony Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 83/2013./VIII.29./
Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulás 84/2013./VIII.29./
Tiszaszentmárton – Zsurk  Vizi-közmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 73/2013. (VI.25.) számú  határozat  módosítása 85/2013./VIII.29./
Magyar Államkincstáron keresztül biztosított többletbevételek (2013.01.01 - 06.30.) 86/2013./VIII.29./
Az önkormányzat 2013. év első félévének gazdálkodása 87/2013./VIII.29./
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év első félévének gazdálkodása 88/2013./VIII.29./
Záhony Baross Gábor  út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérbeadásáról szóló 81/2013. (VII.30.) számú határozat módosítása 89/2013./VIII.29./
Beiskolázási támogatás feltételeinek és összegének meghatározása 90/2013./VIII.29./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tankönyvtámogatás iránti kérelme 91/2013./VIII.29./
A záhonyi 492/2. hrsz. alatti ingatlan és a 492/1. hrsz. alatti ingatlanrész hasznosítása 92/2013./VIII.29./
MÁV tulajdonú  ingatlanok értékesítési ajánlata 93/2013./VIII.29./
A HŐTÁV Kft. 2011. és 2012. évi mérlegbeszámolójának adataiból következő tulajdonosi döntés meghozatala 94/2013./VIII.29./
A Városi Uszoda 2013. január hó és június hó közötti bevételeinek és kiadásainak alakulása 95/2013./IX.30./
A városi uszoda úszásoktatás céljából történő igénybevétele esetén fizetendő díjnak az intézményfenntartók felé történő kiajánlása 96/2013./IX.30./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részvényeinek megvásárlása 97/2013./IX.30./
Az önkormányzati tulajdonban lévő vízi-közmű elemek vagyonértékelése 98/2013./IX.30./
A záhonyi 231 hrsz-ú MÁV tulajdonú ingatlanból 490 m2 területrész megvásárlása 99/2013./IX.30./
A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósítása 100/2013./IX.30./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 101/2013./IX.30./
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás iránti igény benyújtása 102/2013./IX.30./
Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása 103/2013./IX.30./
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás 104/2013./IX.30./
A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában létrehozandó intézményi tanács önkormányzati tagjának delegálása

105/2013./X.15./

A Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégiumban létrehozandó intézményi tanács  önkormányzati tagjának delegálása 106/2013./X.15./
Szociális célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtása 107/2013./X.15./
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Záhony Város Önkormányzata között létrejövő közösségi autóbusz ingyenes átadásáról szóló megállapodás elfogadása 108/2013./X.15./
Beiskolázási támogatás feltételeinek és összegeinek meghatározásáról szóló 90/2013./VIII.29./ számú határozat módosítása 109/2013./X.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó építési kiviteli terv elkészítésére tett ajánlatok elbírálása 110/2013./X.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására benyújtott ajánlatok elbírálása 111/2013./X.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása 112/2013./X.15./
A Magyar Labdarúgó Szövetség felhívása alapján „Műfüves félpálya építése” megnevezésű pályázat benyújtása 113/2013./XI.06./
Karácsonyi ünnepekre tekintettel a 60 év felettiek részére egyszeri támogatás biztosítása 114/2013./XI.06./
A városi uszodának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történő használatáért fizetendő díjak megállapítása 115/2013./XI.25./
Balogh Boglárka Dzsenifer Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétele 116/2013./XI.25./
Végh Eszter Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétele 117/2013./XI.25./
Kovács Máté Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétele 118/2013./XI.25./
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2012. évi átfogó értékelésének kiegészítése 119/2013./XI.25./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 120/2013./XI.25./
Az önkormányzat 2013. év első háromnegyed évének gazdálkodása 121/2013./XI.25./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év első háromnegyed évének gazdálkodása 122/2013./XI.25./
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 123/2013./XI.25./
Éves összesített közbeszerzési terv módosítása 124/2013./XI.25./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház (ÖNO) felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására benyújtott ajánlatok elbírálása 125/2013./XI.25./
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 126/2013./XI.25./
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatása 127/2013./XI.25./
A Szabolcs Telekom Informatikai és Telekommunikációs Kft által benyújtott kérelem elbírálása 128/2013./XI.25./
A fűtési távhő-szolgáltatási díj csökkentéséről szóló 5/2013.(I.17.) számú határozat visszavonása 129/2013./XI.25./
A Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének megtárgyalása, a LEADER pályázati forrásból tervezett sporteszközök beszerzéséhez szükséges pénzeszközök megelőlegezése 130/2013./XI.25./
A házi gyermekorvosi szolgálat OEP általi finanszírozási összegének kiegészítése 131/2013./XI.25./
A Záhonyi Hőtáv Kft. ügyvezetői tisztségének főállású munkaviszony keretében történő ellátása 132/2013./XI.25./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az önkormányzat közötti bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása 133/2013./XII.19./
A DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság feladat-ellátási szerződésének megkötése 134/2013./XII.19./
Az Állami Számvevőszéknek „az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének – 2013. évben induló – ellenőrzéséről Záhony” című jelentésében foglaltak megtárgyalása és a javasolt intézkedések megtétele érdekében intézkedési terv készítése 135/2013./XII.19./
Az önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve 136/2013./XII.19./
A Záhony, Ady Endre út 27-31. szám alatti (OTP Nyrt. részére bérbe adott) ingatlan bérleti szerződésének módosítása 137/2013./XII.19./
A 046/3. hrsz. alatt nyilvántartott parkoló bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálása 138/2013./XII.19./
A záhonyi 276/1 hrsz-ú ingatlan megszerzése 139/2013./XII.19./