Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2015

Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat) 1/2015. /I.30./
Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek „az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft” című jelentésében javasolt intézkedések megtétele érdekében intézkedési terv készítésére 2/2015./I.30./
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft-nél Felügyelőbizottsági tag megválasztására 3/2015./I.30./
Előterjesztés a záhonyi 456/13 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan értékesítésére 4/2015./I.30./
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola használatában lévő Záhony, Ady Endre út 79. szám alatti köznevelési feladat-ellátási telephely áthelyezésére 5/2015./I.30./
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 6/2015./I.30./
Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának a kiegészítésére 7/2015./I.30./
Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0159 azonosító számú, „Záhony Város Önkormányzat intézményein fotovoltaikus rendszereinek kialakítása” című pályázat megvalósítására 8/2015./II.25./
Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 9/2015./II.27./
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának megalkotására 10/2015./II.27./
Előterjesztés a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft részére szakmai kritériumrendszer megállapítására 11/2015./II.27./
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítására 12/2015./II.27./
Előterjesztés a 3/2015. (I.30.) számú önkormányzati határozat módosítására 13/2015./II.27./
Előterjesztés a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 14/2015./II.27./
Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról 15/2015./II.27./
Előterjesztés a 046/3 hrsz. alatt nyilvántartott parkoló bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálására 16/2015./II.27./
Előterjesztés a Záhonyi ZÓNA teljes körű elkészítésére benyújtott pályázatok elbírálására   17/2015./II.27./

Egyéb szervezeti kérdések
- MEGAKOM fórum tartása
- 1 fő alkalmazása technikai személyzet irányítására
- városnapi rendezvénysorozatok
- elismerő címek adományozásának lehetősége
- áprilisi 30-ai városi rendezvényen fellépőkkel szerződés aláírásának engedélye
- Nőszövetség támogatása

18/2015./II.27./
Előterjesztés köztemetés iránti kérelemre 19/2015. /III.03./
Előterjesztés a MÁV Start Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére 20/2015./III.10./
Előterjesztés a 2015. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyására 21/2015./III.12./
Előterjesztés az önkormányzati gépjárművek bérbeadására vonatkozó szabályzatának megalkotására 22/2015./III.12./
Előterjesztés a HŐTÁV Kft. Felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadására 23/2015./III.12./
Előterjesztés elismerő címek adományozására 24-25/2015. /III.12./
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezésére

26/2015./III.31./
27/2015./III.31./
28/2015./III.31./

Előterjesztés a záhonyi 276/1 hrsz-ú a valóságban Széchenyi út 19. szám alatti ingatlan megszerzésére 29/2015./III.31./
Előterjesztés az uszoda karbantartási munkálatára 30/2015./III.31./
Előterjesztés Black-Cobra Bt. parkoló bérleti díjával kapcsolatos kérelmére 31/2015./III.31./
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására 32/2015./IV.13./
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Programjának (2015-2019) megalkotására 33/2015./IV.15./
Előterjesztés bírósági ülnökké jelölésre 34/2015./IV.15./

Egyéb szervezeti kérdések
- iskolai tankönyv és gyermeklétszám csökkenés problémái
- iskolai sportpálya nyitva tartása
- városnapi hangosítással kapcsolatos szerződés megkötéséhez hozzájárulás
- intézményi konyha átszervezése
- Kelet-Magyarországban történő megjelenés
- városnapi ajándéktárgyakkal kapcsolatos lehetőség
- Mezőgazdasági programon belüli állatvásárlás
- nyugdíjazással és foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás
- városrehabilitációval kapcsolatos lehetőség
- fűtéssel kapcsolatos felvetés       
- testület feloszlatásának kérdése

35/2015./IV.15./
36/2015./IV.15./
37/2015./IV.15./

Előterjesztés civil szervezetek támogatására 38-50/2015./IV.21./
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre 51/2015./IV.27./
Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről 52/2015./IV.27./
Előterjesztés a Dózsa György út aszfaltozására és belterületi utak kátyúzására 53/2015./IV.27./
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. Leltárkészítési és leltározási szabályzatának jóváhagyására 54/2015./IV.27./
Előterjesztés „Műfüves félpálya építése” megnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó Együttműködési Megállapodás aláírására 55/2015./V.05./
Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0159 azonosító számú, „Záhony Város Önkormányzat intézményein fotovoltaikus rendszereinek kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó SMART POWER HUNGARY Zrt-vel kötött Megbízási Szerződés 2. számú módosítására 56/2015./V.05./
Előterjesztés a települési önkormányzatok számára a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására támogatási igény benyújtására 57/2015./V.05./

Egyéb szervezeti kérdések
- Zsurki óvoda konyha felújítási pályázat
- parkban lévő kiszáradt fák pótlása
- gyermekorvosi rendelőbe hűtő vásárlása
- szolgálati lakásba tűzhely pótlása
- parkokba, focipályára kutya sétáltató tábla kihelyezése
- testvérvárosi kapcsolatok kialakításának lehetősége
- városi ünnepséggel kapcsolatos felvetés
- ITS átbeszélése
- művelődési ház átalakításának kérdése
- pályázati lehetőségek
- kátyúzás összegének meghatározása

58/2015. (V. 05.)
Előterjesztés Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról 59/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Városi Polgárőrség beszámolójára 60/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelésére 61/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske megállapodásának felülvizsgálatára

62/2015. (V. 21.)
63/2015. (V. 21)
64/2015. (V. 21.)

Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézmény konyhájának pályázat útján történő felújítására

65/2015. (V.21.)
66/2015. (V. 21.)

Előterjesztés a 12/2015. (II. 27.) számú határozat módosítására 67/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. 2014. évi üzleti jelentésére 68/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. 2015. évi üzleti tervére 69/2015. (V. 21.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata és a VOKE közötti ingatlanhasználati megállapodásra 70/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Prókátor Kft. által felajánlott 046/3 hrsz. alatti ingatlanon található kereskedelmi célú épületek adásvételére 71/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Szurdokpüspöki Ifjúsági Tábor adásvételére 72/2015. (V. 21.)
Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiához kapcsolódó előzetes egyetértési nyilatkozat kiadására 73/2015. (V. 21.)
Előterjesztés a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske megállapodásának felülvizsgálatára 74/2015. (VI. 08.)
Előterjesztés a  záhonyi Dózsa György út, Platán utca és Hársfa utca pályázat útján történő felújítására és a Városi Uszoda pályázat útján történő energetikai korszerűsítésére

75/2015. (VI. 08.)
76/2015. (VI. 08.)

Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0159 azonosító számú, „Záhony Város Önkormányzat intézményein fotovoltaikus rendszereinek kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó SOLLIGHT ENERGIA ESCO Kft.-vel kötött  Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítására 77/2015. (VI. 08.)
Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati r. módosításához történő hozzájárulásról 78/2015. (VI. 08.)
Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76. § (4) bekezdése alapján meghozatalra kerülő döntésről 79/2015. (VI. 15.)
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről besz. 80/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés testvérvárosi kapcsolat létesítésére (Pécska, Morazzone) 81/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés Dr. Ghanem Niyaz házi gyermekorvos kérelmének elbírálására 82/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés Záhony Rendőrkapitányság támogatásáról (38/2015. módosítása és új)

83/2015. (VI. 24.)
84/2015. (VI. 24.)

Egyéb szervezeti kérdések:
- Zsurk Község Önkormányzat részére utazási utalvány átadása
- Augusztus 20-21. program- és költségtervezet

85/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására 86/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány kérelmének elbírálására 87/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Záhonyi Görögkatolikus Egyházközösség kérelmének elbírálására 88/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközösség kérelmének elbírálására 89/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Záhonyi Református Egyházközösség kérelmének elbírálására 90/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 91/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Humán Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 92/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a Humán Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 93/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés Kacsári Attila 4625 Záhony, Ifjúság út 6/C. III/8. szám alatti lakos kérelmének elbírálására 94/2015. (VI. 24.)
Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0159 azonosító számú, „Záhony Város Önkormányzat intézményein fotovoltaikus rendszereinek kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó SOLLIGHT ENERGIA ESCO Kft.-vel kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítására 95/2015. (VII. 02.)
Előterjesztés a 2015. augusztus 20. napján megrendezésre kerülő Z.E.N. 2015 elnevezésű rendezvény megszervezéséről 96/2015. (VII. 02.)
Előterjesztés a 2015. augusztus 21. napján megrendezésre kerülő Záhonyi Nemzetközi Néptánc fesztivál megszervezéséről 97/2015. (VII. 02.)
Előterjesztés a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására 98/2015. (VII.14.)
„Műfüves félpálya építése” megnevezésű pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó cserepad beszerzéséről 99/2015. (VII. 21.)
„Műfüves félpálya építése” megnevezésű pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó cserepad beszerzésének finanszírozásáról 100/2015. (VII. 21.)
Előterjesztés Záhony város vízi közmű vagyonértékelésének elkészíttetésére 101/2015. (VIII.17.)
Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Záhony településen található ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére 102-110/2015.
Előterjesztés a Záhony szennyvíztisztító telep költségeinek a felosztására 111/2015. (VIII.17.)
Előterjesztés Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mögötti parkoló tervezésére érkezett árajánlatok elbírálására 112/2015. (VIII.17.)
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökének nyilatkozattételi felhívására, együttműködési nyilatkozat aláírására 113/2015.(VIII.17.)

Egyéb szervezeti kérdések
- Dózsa György út aszfaltozásának önköltséges finanszírozása, egyéb útjavítások
- MÁV kedvezmények
- KLIK kérelem
- Temető üzemeltetés, urnafal

114/2015. (VIII.17.)
Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekbe bejáró gyermekek utaztatására vonatkozó költségek megtérítéséről 115/2015. (VIII.24.)
Előterjesztés a Záhony, Ady E. u. 79. sz. alatti ingatlanon, a volt kis iskola épület helyiségeinek bérbeadásáról 116/2015. (IX. 01.)
Előterjesztés a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatot elbíráló bizottsági tag delegálására 117/2015. (IX. 09.)
Uszoda használatra vonatkozó ajánlat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületének 118/2015. (IX. 09.)
Előterjesztés a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére kiírt pályázatra vonatkozó kialakított állásfoglalásról 119/2015. (IX. 14.)
Előterjesztés a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 120/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Városi Köztemető üzemeltetőjének kiválasztására 121/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelősségű tárasággá történő átalakulására 122/2015. (IX.24.)
Előterjesztés vízi-közmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervére (2016-2030.) 123/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a 2015. év első félévének gazdálkodásáról 124/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. Kintlévőségek behajtására vonatkozó Szabályzatának elfogadására 125/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2015. évi első féléves gazdálkodásáról, valamint a 2015. évi I. féléves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására

126/2015. (IX.24.)
127/2015. (IX.24.)

Előterjesztés Záhony Város Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 128/2015. (IX.24.)
Előterjesztés Záhony Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására 129/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra 130/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására 131/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Dózsa György út aszfaltozására 132/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a 2014. okt. 22. – 2015. aug. 31. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 133/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a Z.E.N 2015. rendezvény és az első Nemzetközi Néptánc Feszt. rendezvény költségeinek elszámolásáról 134/2015. (IX.24.)
Előterjesztés a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvényre az Alma Együttes gyermekműsorának megrendeléséről 135/2015. (X. 08.)
Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosításáról 136/2015. (X. 28.)
Előterjesztés néhai Elek Zsoltné záhonyi lakos temetési költségeihez történő hozzájárulásra 137/2015. (XI.04.)
Előterjesztés testvérvárosi kapcsolat létesítéséről Pécska várossal 138/2015. (XI.04.)
Tájékoztató a Humán Bizottság külsős tagjának megválasztására, eskütételére 140/2015.(XI.11.)
Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásának kiegészítésére 141/2015.(XI.11.)
Előterjesztés a záhonyi VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár felújítás tervezési programjára és pályázati program meghatározására 142/2015.
Előterjesztés a temetői urnafal építésére 143/2015.
Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekbe bejáró gyermekek utaztatására vonatkozó szállítási szerződés módosítására 144/2015.
Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására 145/2015
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata és a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület közötti ingatlanhasználati megállapodásra 146/2015.
Előterjesztés az Adventi rendezvénysorozat és a Luca napi vásár helyszínének meghatározására 147/2015.
Előterjesztés a Záhony, József Attila úton lévő tujasorral kapcsolatos lakossági bejelentésre 148/2015.
Előterjesztés a Széchenyi út 1/A lépcsőház lakóinak kérésére 149/2015.(XI.11.)
Szóbeli elterjesztés Kövesdi Péter alpolgármester indítványozása alapján, a művelődési ház további működtetésével kapcsolatosan szükséges azonnali teendőkre vonatkozóan 150/2015. (XI.23.)
A VOKE Záhonyi Művelődési Ház és Könyvtár további üzemeltetéséről, az önkormányzat kulturális feladatainak további ellátásának módjáról 151/2015. (XII.9.)
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 152/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2015. évi III. negyedévi gazdálkodásáról 153/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2015. évi üzleti tervének módosítására 154/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. III. negyedévi behajtási tevékenységére 155/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft-nek a közszolgáltatási tevékenység méréséről szóló 2015. évi III. negyedéves beszámolójának elfogadására 156/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft-nél 2015-2018. üzleti évekre könyvvizsgáló megválasztására 157/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésére 158/2015.(XII.17.)
Beszámoló az önkormányzati adóigazgatási feladatok ellátásáról, a 2015. évi helyi adóztatási tevékenységről 159/2015.(XII.17.)
Tájékoztató az önkormányzat részére 2000-2015. időszakra vonatkozóan közművelődési támogatás jogcímen biztosított pénzösszegről, illetve a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár részre nyújtott önkormányzati támogatásról. 160/2015.(XII.17.)
Tájékoztató az iparűzési adóról szóló 27/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításárával összefüggő előkészítési feladatokról 161/2015.(XII.17.)
Tájékoztató a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 162/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérése a fából készült kettős kereszt helyszínének megjelölésére 163/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Záhony külterület 067. hrsz ingatlan árajánlatának elfogadására 164/2015.(XII.17.)
Előterjesztés önkormányzati pénzeszköz lekötésére 165/2015.(XII.17.)
Előterjesztés a Hajós Alfréd Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására 166/2015.(XII.17.)
Pezsgő kupa hozzájárulás 167/2015.(XII.17.)
Uszoda ingyenes használata a téli szünetben 18 év alatti Záhony, Zsurk, Győröcske lakosok számára 168/2015.(XII.17.)

Előterjesztés a VOKE által felkínált ingóságok megvásárlásáról, továbbá a jövőbeni kulturális (könyvtári és közművelődési) feladatok ellátásáról

169/2015.(XII.28.)