Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2016

Előterjesztés a 2016. évi közvilágítás üzemeltetési/karbantartási szerződés megkötésére (SISTRADE Kft.) 1/2016. (I.05.)
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 2/2016. (I.27.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat) 3/2016. (II.03.)
Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségeiről 4/2016. (II.03.)
Előterjesztés a VOKE által felkínált ingóságok megvásárlására, továbbá a jövőbeni kulturális (könyvtári és közművelődési) feladatok ellátására 5/2016. (II.03.)
Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elleni állásfoglalásra 6/2016. (II.03.)
Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérése a fából készült kettős kereszt helyszínének megjelöléséről 7/2016. (II.03.)
Előterjesztés a Humán Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

8/2016.(II.03.)
9/2016.(II.03.)

Előterjesztés a VOKE által felkínált ingóságok megvásárlására, továbbá a jövőbeni kulturális (könyvtári és közművelődési) feladatok ellátására 10/2016.(II.10.)
Előterjesztés köztemetés iránti kérelemre 11/2016.(II.19.)
Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadására (együttes ülés Záhony-Zsurk-Győröcske önkormányzatok képviselő-testületei) 12/2016.(II.23.)
Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásának kiegészítésére 13/2016.(II.23.)
Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 27/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 14/2016.(II.23.)
Előterjesztés a városi köztemetőben fizetendő díjak felülvizsgálatára 15/2016.(II.23.)
Előterjesztés a Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 16/2016.(II.23.)
Előterjesztés a 4625 Záhony, 227. helyrajzi szám alatti közterület elnevezésére (Béres Park) 17/2016.(II.23.)
Előterjesztés a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske megállapodásának felülvizsgálatára 18/2016.(II.23.)
Előterjesztés a „Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske” 2014/2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 19/2016.(II.23.)

Egyéb szervezeti kérdések:
- Nőszövetség támogatása
- Március 15-i ünnepség
- művelődési ház állagmegóvása
- közvilágítási igények

20/2016.(II.23.)
Előterjesztés a 17/2016. (II. 23.) számú határozat módosítására (új név: Dr. Béres József Park) 21/2016.(II.29.)
Tájékoztatás Záhony Város Önkormányzata és a Humán Bizottság szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényekről és rendezvényeken fellépőkről 2016. évben.

22/2016.(II.29.)
23/2016.(II.29.)
24/2016.(II.29.)

Kádárné Onder Zsuzsanna 4625 Záhony, Árpád út 35. szám alatti lakos kérelmének elbírálására - Zárt ülés 25/2016.(II.29.)

Előterjesztés művelődésszervező álláshely betöltésére vonatkozó pályázat kiírására (Gál Zsuzsanna mt. 03.13.-05.31-ig)
- művelődési ház működtetésének lehetőségeiről - Zárt ülés

26/2016.(III.11.)
27/2016.(III.11.)

Előterjesztés elismerő címek adományozására - Zárt ülés

28/2016.(III.11.)
29/2016.(III.11.)
30/2016.(III.11.)

ZVSC támogatás - - Zárt ülés 31/2016.(III.11.)
Előterjesztés a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjról szóló 5/2012. (III.09.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 32/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulásra 33/2016.(III.31.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosításáról

34/2016.(III.31.)

Előterjesztés a 2016. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyására 35/2016.(III.31.)
Előterjesztés a városban megrendezésre kerülő események hangosítási feladatainak ellátására 36/2016.(III.31.)
Előterjesztés az MÁV Start Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére 37/2016.(III.31.)
Előterjesztés a  Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülettel történő Közművelődési Megállapodás elfogadására 38/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Gesztus Közhasznú Egyesület részére támogató nyilatkozat megadásár 39/2016.(III.31.)
Előterjesztés az április 30-án megrendezésre kerülő „Városnapi rendezvényen” a fellépők hangosításának megrendelésére 40/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Manitou rakodógép javítására 41/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Római Katolikus Egyház kérelmének elbírálására - Zárt ülés 42/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhonyi Görög Katolikus Egyházközség kérelmének elbírálására - Zárt ülés 43/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhonyi Református Egyházközség kérelmének elbírálására - Zárt ülés 44/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására - Zárt ülés 45/2016.(III.31.)
Előterjesztés Balázs Péter 4625 Záhony, Ady Endre út 5/B. szám alatti lakos kérelmének elbírálására - Zárt ülés 46/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Festőpalánták Képzőművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására - Zárt ülés 47/2016.(III.31.)
Előterjesztés a „FŐNIX” Kórus Művészeti Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 48/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvodai és Bölcsődei Alapítvány kérelmének elbírálására - Zárt ülés 49/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 50/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhonyi Lokomotív Horgász Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 51/2016.(III.31.)
Előterjesztés Hutás József 4625 Záhony, Fenyőfa út 17. szám alatti lakos kérelmének elbírálására - Zárt ülés 52/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 53/2016.(III.31.)
Előterjesztés Papp Lászlóné 4625 Záhony, Széchenyi út 24. szám alatti lakos kérelmének elbírálására - Zárt ülés 54/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete kérelmének elbírálására - Zárt ülés 55/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására - Zárt ülés 56/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Hajós Alfréd Diáksport Egyesület kérelme - Zárt ülés 57/2016.(III.31.)
Előterjesztés Humán Bizottság döntése elleni fellebbezés elbírálására 58/2016.(III.31.)
Előterjesztés a Sz-Sz-B.M. Katasztrófavédelmi Ig. Kisvárdai Katasztrófavéd. Kir. 2015. évi tevékenységéről beszámoló 59/2016.(IV.15.)
Előterjesztés a TOP-os pályázatok (orvosi rendelő, zöld város) előkészítésére 60/2016.(IV.15.)
Előterjesztés a Sollight Energia Esco Kft. által meghatározott kimentési indokok elfogadására - Zárt ülés 61/2016.(IV.15.)
Előterjesztés a Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására 62/2016. (V.09.)
Előterjesztés Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról 63/2016. (V.18.)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2015. évi átfogó értékelésére 64/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre 65/2016. (V.18.)
Előterjesztés az önkormányzat kulturális feladatainak lehetséges ellátási formáiról 66/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Záhony Város településrendezési tervének felülvizsgálatára 67/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépület és tornaterem tetőszerkezetének átvizsgálására és a megoldási javaslatok elkészítésére 68/2016. (V.18.)

Egyéb szervezeti kérdések:
- Szabolcsi Lovas Feszt-en való részvétel
- Tájékoztatás pályázatokról
- Temető üzemeltetés problémái
- MÁV utazási kedvezmény
- 27 km-es úszásról, gyalogtúráról tájékoztatás

 
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmének elbírálására - Zárt ülés 70/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Béres László Gézáné 4625 Záhony, Ady Endre út 56. szám alatti lakos kérelmének elbírálására - Zárt ülés 71/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 72/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Humán Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására - Zárt ülés 73/2016. (V.18.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. 2015. évi üzleti jelentésére, mérleg-beszámolójának elfogadására 74/2016. (V.26.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. 2016. évi üzleti tervére 75/2016. (V.26.)
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítására 76/2016. (V.26.)
Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására. 77/2016. (V.26.)
Előterjesztés önkormányzat tárgyalótermébe székek vásárlására 78/2016. (V.26.)

Csiha András ingatlan vételi ajánlatának ügye - Zárt ülés

79/2016. (V.26.)
Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2016. évi támogatási megállapodásának elfogadására - Zárt ülés 80/2016. (V.26.)
Előterjesztés a Vasúti Polgárőr Egyesület Záhony kérelmének elbírálására - Zárt ülés 81/2016. (V.26.)
Előterjesztés általános iskolai táncterem bérbeadására 82/2016. (V.31.)
Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulásra 83/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatással összefüggő fogyasztásmérők hitelesítésére 84/2016.(VI.22.)
Előterjesztés Záhony szennyvíztisztító telepen lévő műtárgyak felújítására, cseréjére 85/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtermelő- és Távhőszolgáltató Kft. nonprofit Kft-ként való továbbműködtetésére 86/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a távfűtéssel ellátott lakásokban lejárt élettartamú költségosztók cseréjére 87/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására 88/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a „Nyugati lakóterületen” lévő 13 db. építési telek értékesítésének feltételeire 89/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vizesblokk felújítási munkáira 90/2016.(VI.22.)
Előterjesztés a záhonyi köztemető urnakert kivitelezőjének kiválasztására 91/2016.(VI.22.)

- ZVSC – támogatás kiegészítése (1,8 millióval) - Zárt ülés
- traktor vásárlásához hozzájárulás - Zárt ülés

92/2016.(VI.22.)
93/2016.(VI.22.)

Előterjesztés a „FŐNIX” Kórus Művészeti Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 94/2016.(VI.22.)

Zárt egyebek: - zóna szerkesztése, - Zárt ülés
alkotói tábor hozzájárulás - Zárt ülés

95/2016.(VI.22.)
Előterjesztés javítás önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz javíttatására 96/2016. (VI.29.)
Előterjesztés önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz javíttatására módosult árajánlattal 97/2016. (VII.05)
Előterjesztés önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz javíttatására ismételten módosult költségekkel. 98/2016. (VII.08)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének pályázatból történő felújítására 99/2016. (VII.15.)
Előterjesztés kültéri sportparkok kialakítására a Nemzeti Szabadidő – Egészség, Sportpark Programban való részvételre 100/2016. (VII.15.)
Előterjesztés a záhonyi 818/5 helyrajzi számú építési telek értékesítésére 101/2016. (VII.15.)
Előterjesztés a záhonyi 818/2 helyrajzi számú építési telek értékesítésére 102/2016. (VII.15.)
Előterjesztés záhonyi 818/30 helyrajzi számú építési telek értékesítésére 103/2016. (VII.15.)

Egyéb szervezeti kérdések:

- színházi előadás sorozat szervezése a művelődési házban
104/2016. (VII.15.)
Fellebbezés elbírálása - Zárt ülés 105/2016 (VII.15.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz javíttatására 106/2016. (VIII.4.)
Előterjesztés a Záhony, Arany J. úton lévő szennyvízhálózat rekonstrukciójának I. ütemére 107/2016. (VIII.4.)
Előterjesztés a Záhony, Arany J. úton lévő szennyvízhálózat rekonstrukciójának I. ütemére 108/2016. (VIII.10.)

Egyéb szervezeti kérdések:

  • házi segítségnyújtás gondozási díj módosításának elfogadása,
  • ZVSC támogatás utalása július 31-t követően
  • strand röplabda kupa,
109/2016. (VIII.10.)
Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásra 110/2016. (VIII.12.)
Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekbe bejáró gyermekek utaztatására vonatkozó árajánlat megtételére 111/2016. (VIII.23.)
Előterjesztés a távfűtéssel ellátott lakásokban lejárt élettartamú költségosztók cseréjére 112/2016. (VIII.23.)
Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 79. szám alatti ingatlanon, a volt Kisiskola épület helyiségeinek bérbeadására 113/2016. (VIII.23.)

Egyéb szervezeti kérdések:
- távhő szolgáltató szektort érintő KEHOP pályázathoz önerő biztosítása
- az önerő biztosításának formája
- könyvtáros szakképesítés megszerzésének támogatása

114/2016. (VIII.23.)
115/2016. (VIII.23.)

Előterjesztés a vízi-közmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervére (2017-2031.) 116/2016. (IX.01.)
Tájékoztató Záhony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítésére 117/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a tulajdonosi hozzájárulás a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzésére 118/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. Alapító Okiratának módosítására 119/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a Záhony, Platán út (744 hrsz.) felújítására

120/2016. (IX.01.)

Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára interaktív tábla beszerzéséről 121/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a Záhonyi Extrém Napok 2016. rendezvény költségeinek elszámolására 122/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2015. évi támogatás elszámolásának ellenőrzéséről készített szakértői véleményre 123/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a VSZ ONYSZ Nyugdíjas Alapszervezet kérelmének elbírálására - Zárt ülés 124/2016. (IX.01.)
Előterjesztés a Hajós Alfréd Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására - Zárt ülés 125/2016. (IX.01.)
Előterjesztés az Ifjúság út 10. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hosszabb távú bérbeadás útján történő hasznosítására - Zárt ülés 126/2016. (IX.01.)
Előterjesztés Platán u. és Baross u. kátyúzására 127/2016. (IX.13.)
Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására 128/2016. (IX.28.)
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra 129/2016. (IX.28.)
Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 79. szám alatti ingatlanon, a volt Kisiskola épület helyiségeinek bérbeadására 130/2016. (IX.28.)
Előterjesztés a záhonyi 818/2 helyrajzi számú építési telek határrendezésére 131/2016. (IX.28.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítására 132/2016. (IX.28.)
Előterjesztés a földgáz energia kereskedelmi szerződéses ajánlat elfogadására (Főgáz Zrt.) 133/2016. (IX.28.)
Előterjesztés új 1956-os emlékmű megvalósítására benyújtandó pályázatra 134/2016. (IX.28.)

Egyéb szervezeti kérdések:
- rendezvények, programok, útfelújítások, stb.
- komorói ált.isk. uszodahasználata kedvezményes áron (215 Ft.)
- szennyvíz telep költségmegosztása

135/2016. (IX.28.)
Előterjesztés az új 1956-os emlékmű tervezésére felkérendő szobrászművészről 137/2016. (X.18.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz javíttatására 138/2016. (XI.04.)
Előterjesztés fűtési lakhatási támogatások megállapítására - Zárt ülés 139-394/2016 (XI.11.)
Előterjesztés fűtési lakhatási támogatások megállapítására - Zárt ülés 395-553/2016. (XI.17.)
Előterjesztés a Görgényi Árpád Lóránt 4625 Záhony, Európa tér 4. I/7. szám alatti lakos kérelmének elbírálására - Zárt ülés 554/2016. (XI.17.)
Előterjesztés család- és gyermekjóléti központ, valamint család- és gyermekjóléti szolgálat átalakítására, új intézmény létrehozására 555/2016. (XI.23.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépület és tornaterem tetőszerkezetének állagmegóvására és felújítására vonatkozóan 556/2016. (XI.23.)
Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásának kiegészítésére 557/2016. (XI.23.)
Előterjesztés határon átnyúló pályázat önerejének biztosítására 558/2016. (XI.23.)
Előterjesztés az a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde számára óvodai fektetők, lábhosszabbító magasító szett, Digitális Okos Játék beszerzésére 559/2016. (XI.23.)
Tájékoztató a helyi adó adómértékének felülvizsgálatáról, egyes tételes helyi adómértékek valorizációjáról 560/2016. (XI.23.)
Előterjesztés új 1956-os emlékmű látványtervének elfogadására 561/2016. (XI.23.)
Előterjesztés a 2016. december 16-ai „Mindenki karácsonya” rendezvényen a 100 Folk Celsius zenekar fellépésére 562/2016. (XI.23.)
Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátására 563/2016. (XI.23.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére 564/2016. (XI.23.)
Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2016. évi támogatásáról 565/2016. (XI.23.)

Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Záhonyi Mentőállomása kérelmének elbírálására

566/2016. (XI.23.)

Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatására

567/2016. (XI.23.)
Előterjesztés a rendkívüli települési támogatások és fűtési-lakhatási támogatások megállapítására - Zárt ülés

568-599.

600-636. (XI.23.)
Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására 637/2016. (XI.29.)
Előterjesztés karácsonyi támogatás megállapítására 638-1945 /2016.(XII.7.)
Előterjesztés fűtési-lakhatási támogatás megállapítására 1946-2089 /2016. (XII.7.)
Előterjesztés az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő döntések meghozatalára 2090/2016. (XII.12.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő díj mértékének megállapítására 2091/2016. (XII.12.)
Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mándoki Térségi Szociális Központ működési támogatására 2092/2016. (XII.12.)
Előterjesztés Záhony szennyvíztisztító telepen lévő műtárgyak felújítására, cseréjére 2093/2016. (XII.12.)
Előterjesztés Záhony Móricz Zs. út és a Levendula utca kereszteződésében lévő ivóvízvezeték acélcsövének kijavítására 2094/2016. (XII.12.)
Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2095/2016. (XII.12.)
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 2096/2016. (XII.12.)
Beszámoló az önkormányzati adóigazgatási feladatok ellátásáról, a 2016. évi helyi adóztatási tevékenységéről 2097/2016. (XII.12.)
Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal dokumentumainak módosítására 2098,2099,2100.   /2016. (XII.12.)
Előterjesztés a 2017. évi évi ülésterv (munkaterv) elfogadására 2101/2016. (XII.12.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőbádogozásának, tetőszerkezetének állagmegóvására és felújítására vonatkozóan 2102/2016. (XII.12.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára interaktív tábla beszerzéséről 2103/2016. (XII.12.)
Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Záhony, Ady E. u. 3. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba vételéről 2104/2016. (XII.12.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nagy értékű tárgyi eszközök használati díjának megállapítására 2105/2016. (XII.12.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók létszámbővítésére - Zárt ülés 2106/2016. (XII.12.)
Előterjesztés önkormányzati pénzeszköz lekötésére - Zárt ülés 2107/2016. (XII.12.)
Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre - Zárt ülés 2108.,2109.,2110.,2111/2016. (XII.12.)
Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására - Zárt ülés 2112-2143/2016. (XII.12.)

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére - Zárt ülés

2144/2016. (XII.12.)
Előterjesztés Karácsonyi Szeretetkonyha szervezésére - Zárt ülés 2145/2016. (XII.12.)
Előterjesztés újszülött támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására - Zárt ülés 2146/2016. (XII.12.)
Előterjesztés Kandó Kálmán Tanulóiért Alapítvány kérelmének elbírálására - Zárt ülés 2147/2016. (XII.12.)

Előterjesztés fűtési-lakhatási,
                     karácsonyi,
                     rendkívüli települési támogatások
                     méltányossági

                      
2148-2280. /2016. (XII.14.)
Előterjesztés Zh KÖH dokumentumainak módosítására 2281, 2282, 2283. /2016. (XII.22.)
Előterjesztés közvilágítás karbantartására szerződés megkötésére 2284/2016. (XII.22.)

- Szántó Sándorné határozata - Zárt ülés
- Rendkívüli települési támogatások  méltányossági elbírálása - Zárt ülés
- Fűtési-lakhatási támogatások - Zárt ülés

2285.
2286-2287.

2288-2299. /2016. (XII.22.)