Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2017

Előterjesztés a Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására

1/2017.(I.9.)

Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. közötti ingatlanhasználati megállapodásra

2/2017.(I.9.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 3/2017.(I.9.)

Beszámoló a „Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske” 2016. évi tevékenységéről

4/2017.(I.9.)

Előterjesztés a Záhony, 4. számú Főút és a Petőfi utca kereszteződésével szembeni bérbe adott területre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

5/2017.(I.9.)
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 6-9/2017.(I.9.)

Rendkívüli települési támogatás méltányossági alapon történő kérelmezésének elbírálása

10/2017.(I.9.)
szociális tüzelőanyag juttatás elbírálása

rendkívüli települési támogatás elbírálása

11-92./2017. (I.27.)

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésére (első olvasat) 93/2017. (II.6.)
Beszámoló a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 94/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére 95/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi kulturális tevékenységéről, 2017. évi munkatervéről 96/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2016. I-III. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására 97., 98./2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálására 99/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi költségvetés-tervezetéről 100/2017. (II.6.)
Előterjesztés a 2017 évben tervezett közfoglalkoztatási programokra 101/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyására 102/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése 103/2017. (II.6.)
Előterjesztés a 2017. április 30-án megrendezésre kerülő „Városnapi rendezvény” szolgáltatóira és fellépőire 104/2017. (II.6.)
Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtására 105/2017. (II.6.)
Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás alapján pályázat benyújtására 106/2017. (II.6.)
Előterjesztés Hutás József kérelmének elbírálására 107. /2017. (II.6.)
Előterjesztés közművelődési Megállapodás megkötésére a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft-vel 108/2017.(II.23.)
Előterjesztés Közművelődési Megállapodás megkötésére a Záhony város fejlődéséért Alapítvánnyal 109/2017.(II.28.)
Előterjesztés új 1956-os emlékmű megvalósítására benyújtott pályázat támogatási szerződésének megkötéséről 110/2017.(III.3.)
Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására 111/2017.(III.3.)
Előterjesztés a Festőpalánták Képzőművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására 112/2017.(III.3.)
Előterjesztés rendkívüli települési támogatás megállapítására 113-129. /2017.(III.3.)
Előterjesztés méltányossági rendkívüli települési támogatás megállapítására 130-139. /2017.(III.3.)
Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására 140/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulásra 141/2017.(III.13.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 142/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítására 143/2017.(III.13.)
Előterjesztés a MÁV Start Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére 144/2017.(III.13.)
Előterjesztés a településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletek elkészítéséhez főépítész megbízására 145/2017.(III.13.)
Előterjesztés a 2017. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyására 146/2017.(III.13.)
Előterjesztés az Otifrukt Kft. által üzemeltetet parkoló vizes blokkjának felújítása iránti kérelem elbírálására 147/2017.(III.13.)
Előterjesztés testvértelepülési kapcsolat létesítésére Téglás községgel 148/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülettel történő Közművelődési Megállapodás elfogadására 149/2017.(III.13.)
Előterjesztés elismerő címek adományozására
- Záhony Városért
- Köz Szolgálatáért
- Tárgyjutalom
150/2017.(III.13.)
151/2017.(III.13.)
152/2017.(III.13.)
Előterjesztés a 818/28, 818/30, 818/31 és 818/32 helyrajzi számú földrészletek határrendezésére 153/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének elbírálására 154/2017.(III.13.)
Előterjesztés a VSZ ONYSZ Nyugdíjas Alapszervezet kérelmének elbírálására 155/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatására 156/2017.(III.13.)
Előterjesztés Hutás József kérelmének elbírálására 157/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Vasúti Polgárőr Egyesület Záhony kérelmének elbírálására 158/2017.(III.13.)
Szalmasági Zoltánné beteg gyermek + 1 fő kísérő részére ingyenes uszodahasználat 159/2017.(III.13.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz műszaki vizsgáztatására 160/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 161/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésre 162/2017. (III.24.)
Előterjesztés a 2017. évi Belügyminisztériumi pályázati felhívásról 163/2017. (III.24.)
Záhony Város Önkormányzata közötti 2017. évi Támogatási Megállapodás elfogadására 164/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálásáról szóló beszámoló elfogadására 165/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Humán Bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról 166/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődei Alapítvány kérelmének elbírálására 167/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Street Dance School Tánciskola kérelmének elbírálására 168/2017. (III.24.)
Előterjesztés rendkívüli települési támogatás méltányossági települési támogatás elbírálására 169-190/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete kérelmének elbírálására 191/2017. (III.24.)
Előterjesztés a 2017. évi Belügyminisztériumi pályázati felhívás keretében az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat benyújtására 192/2017.(IV.24.)
Előterjesztés a Kisvárdai Szakképzési Centrum átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésre 193/2017.(IV.24.)
Előterjesztés Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról 194 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Vásárosnaményi Vízirendészeti Rendőrőrs 2016. évben végzett tevékenységéről 195 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentésére, mérleg-beszámolójának elfogadására 196 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére 197 /2017.(V.09.)
Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében a Ravatalozó előtti térburkolat átépítésére 198 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a városban egyes járdaszakaszok felújítására 199 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2016. évi átfogó értékelésére 200 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány kérelmének elbírálására

201 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására

202 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a ”Záhony város fejlődéséért” Alapítvány kérelmének elbírálására

203 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására

204 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására

205 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Misi Mókus óvodai csoport szülői szervezete kérelmének elbírálására

206 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatására

207 /2017.(V.09.)

Előterjesztés Ezer lámpás éjszakája rendezvény támogatására

208 /2017.(V.09.)

Előterjesztés rendkívüli települési támogatás elbírálására

209 - 213  /2017.(V.09.)

Előterjesztés méltányossági települési támogatás elbírálására

214  - 215 /2017.(V.09.)

Előterjesztés Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre

216 /2017.(V.22.)

Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde technikai dolgozóinak kérelmére

217 /2017.(V.22.)

Előterjesztés a VP -7.2.1-7.4.1.3-17 számú felhívás keretében iskolakonyha fejlesztéséről

218 /2017.(V.22.)
Előterjesztés (szóbeli!) a Prókátor Kft. megkeresésére nyilatkozat nyújtására 219 /2017.(V.22.)
Előterjesztés a Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására 220 /2017.(V.22.)
Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak a meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre 221 /2017.(V.22.)
Tájékoztatás a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében szülői panasz kivizsgálásáról 222 /2017.(V.22.)
Előterjesztés köztemetés igénybevételére 223 /2017.(V.22.)