Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2017

Előterjesztés a Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására

1/2017.(I.9.)

Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. közötti ingatlanhasználati megállapodásra

2/2017.(I.9.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 3/2017.(I.9.)

Beszámoló a „Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske” 2016. évi tevékenységéről

4/2017.(I.9.)

Előterjesztés a Záhony, 4. számú Főút és a Petőfi utca kereszteződésével szembeni bérbe adott területre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

5/2017.(I.9.)
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 6-9/2017.(I.9.)

Rendkívüli települési támogatás méltányossági alapon történő kérelmezésének elbírálása

10/2017.(I.9.)
szociális tüzelőanyag juttatás elbírálása

rendkívüli települési támogatás elbírálása

11-92./2017. (I.27.)

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésére (első olvasat) 93/2017. (II.6.)
Beszámoló a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 94/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére 95/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi kulturális tevékenységéről, 2017. évi munkatervéről 96/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2016. I-III. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására 97., 98./2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálására 99/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi költségvetés-tervezetéről 100/2017. (II.6.)
Előterjesztés a 2017 évben tervezett közfoglalkoztatási programokra 101/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyására 102/2017. (II.6.)
Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése 103/2017. (II.6.)
Előterjesztés a 2017. április 30-án megrendezésre kerülő „Városnapi rendezvény” szolgáltatóira és fellépőire 104/2017. (II.6.)
Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtására 105/2017. (II.6.)
Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás alapján pályázat benyújtására 106/2017. (II.6.)
Előterjesztés Hutás József kérelmének elbírálására 107. /2017. (II.6.)
Előterjesztés közművelődési Megállapodás megkötésére a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft-vel 108/2017.(II.23.)
Előterjesztés Közművelődési Megállapodás megkötésére a Záhony város fejlődéséért Alapítvánnyal 109/2017.(II.28.)
Előterjesztés új 1956-os emlékmű megvalósítására benyújtott pályázat támogatási szerződésének megkötéséről 110/2017.(III.3.)
Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására 111/2017.(III.3.)
Előterjesztés a Festőpalánták Képzőművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására 112/2017.(III.3.)
Előterjesztés rendkívüli települési támogatás megállapítására 113-129. /2017.(III.3.)
Előterjesztés méltányossági rendkívüli települési támogatás megállapítására 130-139. /2017.(III.3.)
Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására 140/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulásra 141/2017.(III.13.)
Előterjesztés Záhony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 142/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítására 143/2017.(III.13.)
Előterjesztés a MÁV Start Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére 144/2017.(III.13.)
Előterjesztés a településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletek elkészítéséhez főépítész megbízására 145/2017.(III.13.)
Előterjesztés a 2017. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyására 146/2017.(III.13.)
Előterjesztés az Otifrukt Kft. által üzemeltetet parkoló vizes blokkjának felújítása iránti kérelem elbírálására 147/2017.(III.13.)
Előterjesztés testvértelepülési kapcsolat létesítésére Téglás községgel 148/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülettel történő Közművelődési Megállapodás elfogadására 149/2017.(III.13.)
Előterjesztés elismerő címek adományozására
- Záhony Városért
- Köz Szolgálatáért
- Tárgyjutalom
150/2017.(III.13.)
151/2017.(III.13.)
152/2017.(III.13.)
Előterjesztés a 818/28, 818/30, 818/31 és 818/32 helyrajzi számú földrészletek határrendezésére 153/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének elbírálására 154/2017.(III.13.)
Előterjesztés a VSZ ONYSZ Nyugdíjas Alapszervezet kérelmének elbírálására 155/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatására 156/2017.(III.13.)
Előterjesztés Hutás József kérelmének elbírálására 157/2017.(III.13.)
Előterjesztés a Vasúti Polgárőr Egyesület Záhony kérelmének elbírálására 158/2017.(III.13.)
Szalmasági Zoltánné beteg gyermek + 1 fő kísérő részére ingyenes uszodahasználat 159/2017.(III.13.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz műszaki vizsgáztatására 160/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 161/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésre 162/2017. (III.24.)
Előterjesztés a 2017. évi Belügyminisztériumi pályázati felhívásról 163/2017. (III.24.)
Záhony Város Önkormányzata közötti 2017. évi Támogatási Megállapodás elfogadására 164/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálásáról szóló beszámoló elfogadására 165/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Humán Bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról 166/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődei Alapítvány kérelmének elbírálására 167/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhonyi Street Dance School Tánciskola kérelmének elbírálására 168/2017. (III.24.)
Előterjesztés rendkívüli települési támogatás méltányossági települési támogatás elbírálására 169-190/2017. (III.24.)
Előterjesztés a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete kérelmének elbírálására 191/2017. (III.24.)
Előterjesztés a 2017. évi Belügyminisztériumi pályázati felhívás keretében az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat benyújtására 192/2017.(IV.24.)
Előterjesztés a Kisvárdai Szakképzési Centrum átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésre 193/2017.(IV.24.)
Előterjesztés Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról 194 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Vásárosnaményi Vízirendészeti Rendőrőrs 2016. évben végzett tevékenységéről 195 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentésére, mérleg-beszámolójának elfogadására 196 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére 197 /2017.(V.09.)
Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében a Ravatalozó előtti térburkolat átépítésére 198 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a városban egyes járdaszakaszok felújítására 199 /2017.(V.09.)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2016. évi átfogó értékelésére 200 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány kérelmének elbírálására

201 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására

202 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a ”Záhony város fejlődéséért” Alapítvány kérelmének elbírálására

203 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására

204 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Záhonyi Nők Egyesülete kérelmének elbírálására

205 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Misi Mókus óvodai csoport szülői szervezete kérelmének elbírálására

206 /2017.(V.09.)

Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatására

207 /2017.(V.09.)

Előterjesztés Ezer lámpás éjszakája rendezvény támogatására

208 /2017.(V.09.)

Előterjesztés rendkívüli települési támogatás elbírálására

209 - 213  /2017.(V.09.)

Előterjesztés méltányossági települési támogatás elbírálására

214  - 215 /2017.(V.09.)

Előterjesztés Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre

216 /2017.(V.22.)

Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde technikai dolgozóinak kérelmére

217 /2017.(V.22.)

Előterjesztés a VP -7.2.1-7.4.1.3-17 számú felhívás keretében iskolakonyha fejlesztéséről

218 /2017.(V.22.)
Előterjesztés (szóbeli!) a Prókátor Kft. megkeresésére nyilatkozat nyújtására 219 /2017.(V.22.)
Előterjesztés a Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására 220 /2017.(V.22.)
Előterjesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak a meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre 221 /2017.(V.22.)
Tájékoztatás a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében szülői panasz kivizsgálásáról 222 /2017.(V.22.)
Előterjesztés köztemetés igénybevételére 223 /2017.(V.22.)
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről 224 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Záhony, Kárpát úton lévő szennyvízátemelő műtárgy felújítására 225 /2017.(VI.19.)
Beszámoló a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről 226 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club és Záhony Város Önkormányzata közötti 2017. évi Támogatási megállapodás, továbbá Ingatlanhasználati Megállapodás elfogadására 227 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a mátészalkai 3616/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzésére 228 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására 229 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására 230 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés Záhony Város zárt rendszerű csapadékvíz csatornahálózat tisztítására 231 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. 2017. évi I. negyedéves gazdálkodásáról, valamint az I. negyedéves behajtási tevékenységéről és annak eredményéről szóló besz. elfogadására 232 /2017.(VI.19.)
233 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés Társulási Megállapodás módosítására 234 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés ZVSC támogatási kérelmének elbírálására 235 /2017.(VI.19.)
236 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 27-31.szám alatti (OTP Nyrt. részére bérbe adott) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására, módosítására 237 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés az Ifjúság út 10. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hosszabb távú bérbeadás útján történő hasznosítására 238 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Záhony belterület 219/12. hrsz. földterület egy részének bérbeadására 239 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a záhonyi 806, 0105, 807, 759/1 hrsz ingatlanok megvásárlására 240 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a kk. Rácz Petra balesetével összefüggésben kért sérelemdíj megítélésére 241 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének elbírálására 242 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés az Ameko Lovassport és Szabadidő Sport Egyesület kérelmének elbírálására 243 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés Dr. Varga Gábor kérelmének elbírálására 244 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés befektetési előterjesztés 245 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés Vöröskereszt kérelmének elbírálására 246 /2017.(VI.19.)
Előterjesztés a Baross Gábor út 6/B és 6/C lépcsőházak lakóinak nyílászárók cseréjére vonatkozó kérelmének elbírálására 247 /2017.(VII.18.)
Előterjesztés a Záhony, Arany János úti csapadékvíz pályázat és útépítés kiviteli terveinek elkészítéséről és projektmenedzseri munkáinak megrendeléséről 248 /2017.(VII.27.)
Előterjesztés Veres Zoltán köztemetés iránti kérelmére 249 /2017.(VIII.07.)
Előterjesztés a 2017/18-as tanévben a mindennapos testnevelés kertében megvalósuló úszásoktatással kapcsolatban az uszodahasználati díjra 250 /2017.(VIII.15.)
Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek utaztatására vonatkozó árajánlat megtételére 251 /2017.(VIII.15.)
Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására 252 /2017.(VIII.15.)
Beszámoló a Hosszú Gyula Temetkezési és Ravatalozó Szolgáltató Bt. 2016. évi üzemeltetési tevékenységéről 253 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében harangláb építésére 254 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjében térvilágítás kiépítésére 255 /2017.(IX.05.)
Tájékoztató Záhony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról 256 /2017.(IX.05.)
Tájékoztató a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal által működtetett konyhák 2017. első félévi gazdálkodásáról 257 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletek elkészítéséhez főépítész megbízására 258 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés a záhonyi 046/3. helyrajzi szám alatti parkolóra vonatkozó üzemeltető változás iránti kérelem elbírálására 259 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról 260 /2017.(IX.05.)
Egyéb szervezeti kérdések:
- konyha felújítás pályázat hiánypótlása,
- tájékoztatás pályázatokról, városban történt eseményekről,
- Szabó János helyreigazítás 2017. ápr. 3-i ülésen elhangzottakkal kapcsolatosan,
- tájékoztatás kérése büntető és peres eljárásokról.
261/2017.(IX.05.)
Előterjesztés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő 600/1 és 600/9 hrsz. ingatlanok Záhony Város Önkormányzatának tulajdonba vételére 262 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés a Záhony 795/20, 795/21 és 795/22 hrsz. építési telkek értékesítésére 263 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés a Záhony belterület 531/1 és az 566/2 hrsz. garázssor alatti földterület értékesítésére 264 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés a Templomépítési Alapítvány Záhony kérelmének elbírálására 265 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés támogatási kérelem elbírálására 266 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés támogatási kérelem elbírálására 267 /2017.(IX.05.)
Előterjesztés vízi-közmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervére (2018-2032.) 268 /2017.(IX.21.)
Előterjesztés Zsurk Község Önkormányzata részére, az óvodás gyerekek elhelyezésére, illetve utaztatására vonatkozó ajánlatra 269 /2017.(IX.21.)
Előterjesztés a „Záhonyi Zóna” Záhony Város Önkormányzat lapjának megjelentetéséhez szükséges források biztosítására 270 /2017.(IX.21.)
Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 5.3.1-16 kódszámú, A helyi identitás és kohézió erősítése című felhíváson való részvételre 271 /2017.(IX.21.)
Előterjesztés a Záhonyi Hőtermelő, Távhőszolgáltató, Kulturális és Könyvtár Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 272 /2017.(IX.21.)
Előterjesztés városi köztemetőben harangláb kivitelezésére 273 /2017.(IX.21.)
Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 2.1.2-16 kódszámú, Zöld város kialakítása című felhíváson való részvételre 274 /2017.(IX.28.)
Előterjesztés a települési könyvtári feladatellátás biztosítására 275 /2017.(X.02.)
Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására 276 /2017.(X.02.)
Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a vizesblokk beázásának hibafeltárására és annak elhárítására 277 /2017.(X.02.)
Tájékoztató a Záhonyi Vasutas Sport Club részére céljelleggel nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról 278 /2017.(X.02.)
Tájékoztató az önkormányzatot, a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalt, illetve hivatali alkalmazottat érintő büntető és polgári peres eljárásokról 279 /2017.(X.02.)
Előterjesztés a Záhonyi Református Egyházközség kérelmének elbírálására 280 /2017.(X.02.)
Előterjesztés a Római Katolikus Egyház kérelmének elbírálására 281 /2017.(X.02.)
Előterjesztés a FŐNIX Kórus Művészeti Egyesület kérelmének elbírálására 282 /2017.(X.02.)
Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat hiánypótlásának benyújtására 283 /2017.(X.17.)
Tájékoztató a szociális feladatellátás 2017. évi kiadásainak felhasználásáról 284 /2017.(X.17.)
Előterjesztés a 2017. évi Belügyminisztériumi pályázati felhívásból megvalósuló Egészségügyi Központ felújításának kiadásairól 285 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásának kiegészítésére 286 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi I-II. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2017. I-II. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására 287 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítására 288 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására 289 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola épületének megközelítése, gyalogos-átkelőhely létesítésére 290 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés az I. és II. számú Hőközpont lapos tető tetőszigetelésének, javításának felújítására 291 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Városi Uszoda bejárati lapos tető tetőszigetelési munkálataira 292 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Záhony Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának második felülvizsgálatára 293 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés lakóépületek energia-megtakarítási célú felújítási támogatás iránti kérelmek elbírálására 294 /2017.(XI.06.)
295 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Záhonyi Terület kérelmének elbírálására 296 /2017.(XI.06.)
Egyéb szervezeti kérdések: - uszoda nyitva tartás módosításának terve, - utcanevek problémája, 297 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének ismételt megbízásával kapcsolatos vélemény kialakítására 298 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés Kövesdi Péter alpolgármester tisztségéből való visszahívására 299 /2017.(XI.06.)
Előterjesztés helyi adó adómértékének felülvizsgálatára, egyes tételes helyi adómértékek valorizációjára 300 /2017.(XI.20.)
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtására 301 /2017.(XI.20.)
Előterjesztés a városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitva tartás rendjéről szóló 13/2004.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégium 2017-2018-as tanévi uszoda használatára 302 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a 2017. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítására 303 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 304 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés csapadékvíz csatornaépítési beruházással kapcsolatos közbeszerzési felhívás elfogadására 305 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés az önkormányzati adóigazgatási feladatok ellátásáról, a 2017. évi helyi adóztatási tevékenységről 306 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 307 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi üléstervének (munkaterv) elfogadására 308 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés Záhony Város Köztemetőjének bővítésére 309 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz díj ellenében végzett személyszállítási engedélyéről 310 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés lakóépületek energia-megtakarítási célú felújítási támogatás iránti kérelmek elbírálására 311 /2017.(XII.04.)
312 /2017.(XII.04.)
313 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba vételére irányuló kérelmének elbírálására 314 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a városi fedett uszoda államnak való ingyenes átruházással történő felajánlására 315 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés Záhony Város 2018. évi közvilágítás karbantartási/ üzemeltetési szerződésének megkötésére 316 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a 2017. január 1. – 2017. november 20. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 317 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés Kövesdi Péter alpolgármester tisztségéből való visszahívására, új alpolgármester megválasztására 318 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre 319 /2017.(XII.04.)
Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Záhonyban” című és TOP-2.1.3-SB1-201600057 azonosító számú pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés eljárás megindítására 320 /2017.(XII.08.)
Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásával összefüggő véleményezési szakasz lezárásáról, a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyásáról és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 321 /2017.(XII.22.)
322 /2017.(XII.22.)
Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Záhonyban” című és TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00057 azonosító számú pályázat kivitelezőjének, műszaki ellenőrének kiválasztására 323 /2017.(XII.22.)
324 /2017.(XII.22.)
Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése Záhonyban és térségében” című és EFOP-1.5.3-16-2017-00103 azonosító számú pályázat támogatási szerződésének aláírására 325 /2017.(XII.22.)
Előterjesztés közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére 326 /2017.(XII.22.)
Előterjesztés a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatok elvégzésére, útszóró só beszerzésére 327 /2017.(XII.22.)