Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Önkormányzati Rendeletek

 

A legfrissebb aktuális Önkormányzati Rendeletek, Határozatok megtekinthetők a www.njt.hu weboldalon.

 

Rendelet megnevezése Rendelet száma Módosítások
Helyi iparűzési adóról

27/2000.(XII.20.)

- 12/2001.(V.25.)
- 22/2002.(XII.15.)
- 33/2003.(XII.30.9
- 42/2004.(XII.27.)
- 30/2005.(XII.23.)
- 5/2006.(III.31.)
- 5/2010.(III.02.)
- 29/2010.(XII.25.)
- 21/2011.(XII.20.)

Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról

9/2001.(IV.27.)

- 14/2001.(V.25.)
- 25/2001.(XII.27.)
- 9/2002.(IV.30.)
- 11/2002.(VI.17.)
- 17/2003.(VI.4.)
- 32/2003.(XII.30.)
- 23/2005.(XI.28.)
- 9/2006.(IV.7.)
- 17/2007.(XI.19.)
- 19/2009.(XII.22.)
- 10/2010.(IV.06.)
- 6/2011. (II.21.)
- 8/2011.(III.09.)
- 24/2011.(XII.28.)
- 8/2012.(III.09.)
- 11/2013.(V.22.)
- 8/2014.(VIII.26.)

Területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról 2/2004. (II.1.) - 29/2005.(XII.23.)
- 21/2013.(XII.19.)
Közterületek használatáról 8/2004.(III.1.) - 19/2005.(X.17.)
- 16/2007.(X.27.)
- 16/2008.(IX.2.)
- 19/2009.(XII.22.)
- 8/2010.(III.02.)
- 9/2010.(IV.06.)
- 19/2010.(IX.14.)
- 14/2012.(V.31.)
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 9/2004.(III.1.)

21/2017. (X.02.)

Záhony város címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről 10/2004.(III.1.) - 19/2009.(XII.22.)
- 14/2012.(V.31.)
A középületek és a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról 11/2004.(III.1.) - 14/2012.(V.31.)
Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről 12/2004.(III.1.) - 4/2007.(II.16.)
- 4/2009. (II.17.)
- 2/2012.(I.26.)
- 7/2013.(III.13.)
A városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitva tartás rendjéről 13/2004.(IV.1.) - 7/2005.(IV.4.)
- 28/2005.(XII.23.)
- 12/2006.(VI.30.)
- 1/2009.(II.3.)
- 14/2009.(VII.4.)
- 17/2012. (VII.19.)
- 18/2016.(IX.01.)
A vásárokról és piacokról 14/2004.(IV.1.) - 20/2005.(X.17.)
- 19/2009.(XII.22.)
- 14/2012.(V.31.)
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásról 16/2004.(IV.1.)  
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 20/2004.(IV.26.) - 17/2006.(VIII.31.)
- 18/2007.(XI.19.)
- 19/2009.(XII.22.)
Közterületek elnevezésének, a házszámtáblák elhelyezésének, a házszámozás rendjének szabályozásáról 21/2004.(IV.26.) - 14/2012.(V.31.)
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról a települési könyvtári ellátásról

24/2004.(V.28.)

- 19/2009.(XII.22.)
A parlagfű irtásáról 25/2004.(V.28.) - 14/2012.(V.31.)
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 31/2004.(V.28.) - 24/2005.(XI.28.)
- 2/2006. (II.10.)
- 16/2006.(VIII.31.)
- 21/2007.(XII.22.)
- 11/2008.(VII.9.)
- 18/2008.(IX.27.)
- 21/2008.(XII.27.)
- 17/2009. (XI.3.)
- 19/2009.(XII.22.)
- 14/2010.(IV.27.)
- 1/2011.(I.22.)
- 17/2011.(XI.17.)
- 4/2012.(III.09.)
- 7/2015.(III.31.)
Köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, a közterületi fák védelméről

35/2004.(IX.6.)

- 21/2005.(X.17.)
- 14/2012.(V.31.)
- 14/2016.(V.18.)
A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról 38/2004.(XII.27.) - 19/2009.(XII.22.)
Helyi Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról 9/2005.(VI.13.) 19/2009.(XII.22.)
A közigazgatási hatósági eljárások során alkalmazott elektronikus ügyintézésről 22/2005.(X.28.) 19/2009.(XII.22.)
A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek, tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról 25/2005.(XI.28.) - 20/2006.(VIII.31.)
- 9/2008.(VII.9.)
- 21/2012.(XI.30.)
Gyermekvédelem helyi rendszeréről 14/2006.(VI.30.) - 24/2013.(XII.19.)
A képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságának tagjai tiszteletdíjának, költségtérítésének és juttatásának megállapításáról 23/2006.(XI.13.) - 15/2007.(X.9.)
- 8/2008.(V.27.)
- 24/2009.(XII.22.)
- 24/2010.(XI.16.)
- 1/2017.(I.9.)
Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról 5/2008.(IV.28.) - 19/2009. (XII.22.)
A közpénzek felhasználásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról 14/2008.(IX.2.)  
A sportról 10/2009.(IV.20.) 19/2009.(XII.22.)
Egyes önkormányzati rendeletek – belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő – jogharmonizációs módosításáról 19/2009.(XII.22.)  
A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmáról 2/2011.(II.14.)  
Fiatal házasok első lakáshoz juttatását elősegítő támogatásról 3/2011.(II.14.) 20/2017.(X.02.)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 10/2011.(IV.16.) - 1/2012.(I.26.)
- 2/2013,(I.17.)
- 8/2013.(IV.11.)
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 13/2011.(VI.01.)

- 10/2012.(III.09.)
- 13/2012.(V.31.)
- 24/2012.(XII.20.)
- 18/2013.(XI.25.)
- 11/2014.(X.29.)
- 15/2015.(VIII.17.)
- 18/2015.(IX.24.) 
- 20/2015.(XI.11.)
- 6/2016. (II.24.) 
- 13/2016.(V.18.)
- 21/2016.(XI.11.)
- 26/2016. (XII.12.)

A távhőszolgáltatásról 15/2011. (IX.15.)

- 14/2012.(V.31.)
- 13/2013.(VI.25.)

A magánszemélyek kommunális adójáról 20/2011.(XII.20.) - 14/2014.(XI.26.)
- 5/2016. (II.24.)
Az építményadóról 22/2011.(XII.20.) - 20/2013.(XI.25.)
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjról 5/2012.(III.09.)  
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggésben 14/2012.(V.31.)  
Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 23/2012.(XII.20.) - 10/2014.(IX.23.)
Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól 6/2013.(II.28.)  
Záhony Város építészeti örökségének helyi védelméről 12/2013.(VI.10.)   
A városi köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 25/2013.(XII.19.) - 4/2017.(II.6) 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 26/2013.(XII.19.)  
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 2/2014.(I.30.) - 12/2014.(XI.26.)
- 7/2016.(II.24.)
A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /zárszámadás/ 6/2014.(V.07.)  
Talajterhelési díjról 15/2014.(XI.26.)  
Államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 5/2015.(II.27.) - 13/2015.(V.21.)
- 14/2015.(VIII.17.)
- 17/2015.(IX.24.)
- 19/2015.(XI.11.)
- 1/2016.(II.24.)
A szociális ellátások helyi szabályairól 6/2015.(II.27.)

- 16/2015.(VIII.17.)
- 22/2015.(XII.17.)
- 4/2016.(II.24.)
- 10/2016.(III.31.)
- 17/2016.(IX.01.)
- 19/2016.(IX.28.)
- 20/2016.(X.18.)
- 22/2016.(XI.11.)
- 27/2016. (XII.22.)
- 5/2017.(II.6.)
-12/2017.(V.09.)

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 8/2015.(III.31.) - 15/2016.(V.18.)
Vasúti kedvezményes utazási utalványról 9/2015.(III.31.) - 11/2015.(IV.15.)
A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /zárszámadás/ 12/2015.(IV.27.)  
2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 2/2016.(II.24.)  
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséréről 3/2016.(II.24.) - 9/2016.(III.31.)
- 12/2016.(V.18.)
- 16/2016.(IX.01.)
- 23/2016. (XI.23.)
Az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról /zárszámadás/ 11/2016.(V.18.)  
Szociális célú tűzifa támogatásról 23/2017. (X.17.)  
A helyi közművelődés feladatok ellátásáról 25/2016(XII.12.)  
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 2/2017. (I.9.)  
2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 6/2017. (III.13.)  

Lakóépületek energia-megtakarítási célú felújítási támogatásáról

18/2017. (IX.05.)

 

2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

5/2018. (III.12.)  
2018. évi költségvetéséről 6/2018. (III.12.)

 

Záhony város településképének védelméről  29/2017. (XII.22.)