Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Önkormányzati Rendeletek

 

A legfrissebb aktuális Önkormányzati Rendeletek megtekinthetőek a www.njt.hu weboldalon az Önkormányzati Rendeletek menüben.

 

Rendelet megnevezése

Rendelet száma

Szociális célú tüzelőanyag támogatásról 21/2020.(X.14.)
A közterületi térfigyelő rendszerről 16/2020.(VII.08.)
A közterületek használatáról, valamint a járművek tárolásáról és a parkolóhelyek használatáról 15/2020.(VII.08.)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról 4/2020.(III.11.)
Záhony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 22/2019.(XI 20.)
A társasházak alapításának támogatásáról 10/2019.(II.13)
A köznevelési intézményben kiemelkedő tevékenységet végző pedagógusok és tanulók elismeréséről 8/2019.(III.13)
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának meghatározásáról

2/2019.(I.16) 

Záhony város településképének védelméről

29/2017. (XII.22.)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 22/2017. (X.17.)
A helyi népszavazás kezdeményezéséről 21/2017. (X.02.)
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról 9/2017.(IV.3)
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 25/2016.(XII.12.)
Vasúti kedvezményes utazási utalványról 9/2015. (III.31.)
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 8/2015.(III.31.)
A szociális ellátások helyi szabályairól 6/2015.(II.27.) 
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 3/2015. (I.30.)
Talajterhelési díjról 15/2014. (XI.26.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 26/2013.(XII.19.)
A városi köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 25/2013.(XII.19.)
Záhony Város építészeti örökségének helyi védelméről 12/2013.(VI.10.)
Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól 6/2013. (II.28.)
Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 23/2012. (XII.20.)
Bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjról 5/2012. (III.09.)
Építményadó 22/2011.(XII.20.) 
Magánszemélyek kommunális adójáról 20/2011.(XII.20.) 
A távhőszolgáltatásról 15/2011.(IX.15.)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 10/2011.(IV.16.)

Fiatal házasok első lakáshoz juttatását elősegítő támogatásról

3/2011.(II.14.)

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmáról 2/2011. (II.14.)
A sportról 10/2009. (IV.20.)
Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról 5/2008.(V.28.)
A képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságának tagjai tiszteletdíjának, költségtérítésének és juttatásának megállapításáról 23/2006. (XI.13.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről 14/2006. (VI.30.)
A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról 9/2005.(VI.13.)
A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, a közterületi fák védelméről 35/2004.(IX.06.)
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 31/2004.(V.28.)
A parlagfű irtásáról 25/2004. (V.28.)
A közterületek elnevezésének, a házszámtáblák elhelyezésének, a házszámozás rendjének szabályozásáról 21/2004. (IV.26.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 20/2004.(IV.26.)
A vásárokról és piacokról 14/2004. (IV.1.)
A városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitva tartás rendjéről 13/2004. (IV.01.)
Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről 12/2004. (III.1.)
A középületek és a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról 11/2004. (III.1.)
Záhony város címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről 10/2004. (III.1.)

Az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról

9/2001. (IV.27.)
A helyi iparűzési adóról 27/2000. (XII.15.)