Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Sajtóközlemény - Pályázatok, tájékoztatók

Záhony Város Önkormányzatának közcélú ingatlanvásárlása - Pályázatok, tájékoztatók

Játszótéri eszközfejlesztés a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde udvarán - Pályázatok, tájékoztatók

VIA CARPATIA- INTERREG HÍD A TISZÁN - Pályázatok, tájékoztatók

 

 

 


A kisprojekt vezető kedvezményezettje; a kisprojekt partnere: Záhony Város Önkormányzata (www.zahony.hu),  Obec Malé Trakany (https://www.maletrakany.sk/)
 
Szlovákia és Magyarország keleti határában, az ukrán határ szomszédságában található az a térség, amelynek 2 települési önkormányzata fogott össze a projekt előkészítése és megvalósítása érdekében. Záhony Város Önkormányzata és Kistárkány Község Önkormányzata, mint projekt partnerek közös célja megteremteni a határ menti települések hosszú távú és szoros együttműködését a térség kulturális és ökoturisztikai vonzerejének növelése, ezáltal az idegenforgalom felértékelődése, valamint közös természeti kincsünk a Tisza folyó és környezetének védelme érdekében. A projekt hosszú távú célja a határmenti térség átjárhatóságának biztosítása, ennek érdekében hosszú távú stratégiai együttműködés alakul ki a térség települései között a megfogalmazott célok és eredmények fenntartása érdekében.
A projekt keretében egy gyalogos Tisza-híd építésének előkészítése valósul meg, melynek eredményeképpen egy Megvalósíthatósági Tanulmány készül. Olyan workshopok valósulnak meg a projekt keretében ezt megelőzőleg, amelyek hozzájárulnak a kijelölt célok eléréséhez az érdekelt önkormányzati, hatósági és egyéb civil szervezeti felek, célcsoport bevonásával. A széles körű célközönség bevonásával a megvalósíthatósági tanulmányban teljes mértékben érvényesülnek a térség szükségletei, igényei, elképzelései.
A projekt eredményeinek népszerűsítését emellett széleskörű disszeminációs és marketing tevékenység segíti.

A pályázat céljai
 
A projekt hosszú távú céljai:
- a térség kulturális és ökoturisztikai vonzerejének növelése
- az idegenforgalom  élénkítése és a helyi gazdasági potenciál növelése
- közös természeti kincsünknek, a Tisza folyó és környezetének védelme

 
A projekt rövid távú céljai:
-  a határ menti térség átjárhatóságának biztosítása
- megteremteni a határ menti települések hosszú távú és szoros együttműködését

 
A projekt konkrét célja:
- a határ menti térség átjárhatóságának, ökoturisztikai lehetőségeinek felmérése
- a gyalogos Tisza-híd helyi támogatottságának megteremtése
 
A fő elvárt eredménye a projektnek a helyi önkormányzatok, az érintett helyi és térségi hatóságok, civil szervezetek, gazdasági szereplők és nem utolsó sorban a lakosok közötti termékeny és hosszútávon fenntartható együttműködés kialakítása mind kulturális és turisztikai szempontból. A projekt keretében megvalósul 13 db határon átnyúló hatással rendelkező rendezvény (12 szakmai műhely, és 1 db, a projekt eredményeit bemutatni hivatott nyilvános disszeminációs rendezvény), 1 db Tisza-híd megépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány.
 
A megvalósítás időszaka; 2019.07.01-2020.12.31
 
A pályázat értéke;  49 974,90 EUR  
 
Az Európai Unió forrásaiból való társfinanszírozás (százalékarány 85%Európai Regionális Fejlesztési Alap )
 
 

 1. Szakmai egyeztetés                                    Galléria

 2. Szakmai egyeztetés                                   Galléria

 3. Szakmai egyeztetés                                   Galléria

 4. Szakmai egyeztetés                                   Galléria

 5. Szakmai egyeztetés                                   Galléria

6. Szakmai egyeztetés                                    Galléria

Tanulmányterv                                               Galléria

Zárórendezvény                                             Galléria

 

 www.skhu.eu, www.viacarpatia-spf.eu

„A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

ZÁHONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA FŐZŐKONYHÁJÁNAK ESZKÖZFEJLESZTÉSE - Pályázatok, tájékoztatók

Köztemető belső úthálózatának fejlesztése - Pályázatok, tájékoztatók

Falubusz - Pályázatok, tájékoztatók

Orvosi rendelő és védőnői szolgálat bútorzatának fejlesztése és korszerűsítése! - Pályázatok, tájékoztatók

Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács Elnöke a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető munkakör betöltés - Pályázatok, tájékoztatók

Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács Elnöke

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2025.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ifjúság út 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4627 Zsurk, Kossuth tér 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László Társulási Tanács Elnöke nyújt, a 0645-525-508 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

 

Gépbeszerzés három település útjainak karbantartásához,valamint földút stabilizálása Zsurkon! - Pályázatok, tájékoztatók

Ösztöndíj lehetőség középiskolásoknak - Pályázatok, tájékoztatók

Az ösztöndíj részletes kiírása ITT, az ösztöndíj pályázati űrlapja pedig ITT letölthető.

A ZÁHONYI KÖZINTÉZMÉNYEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSSAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN - Pályázatok, tájékoztatók

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Záhonyban és térségében - Pályázatok, tájékoztatók

Bethlen Gábor Alap - Pályázatok, tájékoztatók

A Bethlen Gábor Alap 500.000 forinttal támogatta Záhony Város Önkormányzatának testvértelepülési programját.

Záhony Város központjának funkcióbövítő városrehabilitációja ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0013 - Pályázatok, tájékoztatók

 


A 2012-ben megjelent „Funkcióbővítő integrált fejlesztések” című felhívásra pályázat benyújtásáról döntött Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

A felhívásra elkészített „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázatunkat az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 299.212.495 Ft összegű támogatásban részesítette, melyről szóló Támogatási Szerződés 2013. október 11. napján alírásra került.

A beruházás új szintre emeli Záhony közösségi és kulturális lehetőségeit, a József Attila úti oktatási és kulturális pólus erősítésével, egységes városképi jelentőségű fejlesztésével.

A 100%-ban támogatott pályázattal a Városi Uszoda melletti zöld területen közpark épül sétányokkal, pihenőpadokkal, a József Attila út burkolatának és járdaburkolat egy részének felújítása is megtörténik.

A leglátványosabb változást az Általános Iskola melletti területen terveztük, itt szabadtéri színpad, játszótér, dr. Béres József emlékpark mellszoborral, rendezvénytér, utcabútorok, térvilágítás jelenik majd meg, valamint megújul a Művelődési Ház előkertje is.

A fentieken túl az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola belső sportudvarának rekonstrukciója keretében történik majd a meglévő beton burkolatú zsibongó térburkolatának felújítása rugalmas burkolólapok fektetésével. Ugyanitt megépül egy speciális műanyag burkolatú sportpálya kapcsolódó futópályákkal.

A pályázat keretében a konzorciumi partnerként bevont Tiszakönyök COOP Zrt. felújítja a tulajdonában lévő Ady Endre úti Barátság Áruház épületét, így annak nyílászáró cseréi, külső homlokzati hőszigetelése történik meg, valamint akadálymentes WC kerül kialakításra az üzeleten belül, és megújul az eladó tér is.

A fejlesztéseket folyamatos rendezvények kísérik majd, így várhatóan 2014. évben környezetvédelem és sport rendezvénysorozat keretében szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő program, sport- és családi napok, egészségügyi és bűnmegelőzési programsorozat keretében bemutatók, előadások kerülnek megszervezésre. A „Hármashatár Fesztivál” keretében pedig 2 napos rendezvényen szórakozhatnak majd településünk lakói.

A beruházással célunk a városközpont területén található alulhasznosított területek új, vonzó funkciókkal való megtöltése, a településközpont városképének, környezetállapotának, úthálózatának, és közlekedési-parkolási feltételeinek javítása, a közösségi attrakciók, programok bővítése.

Reményeink szerint a fejlesztések segítenek abban, hogy a város imázsának, vonzerejének és megtartóerejének erősödésével javuló foglalkoztatási szintet, erősödő befektetési intenzitást, és a jelenleginél kedvezőbb munkahely-teremtési folyamatokat eredményezzenek.

Záhony Város Önkormányzata

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA - Pályázatok, tájékoztatók

Támogatásban részesült Záhony Város Önkormányzatának a Közös Önkormányzati Hivatal ASP-hez történő csatlakozásának infrastrukturális és szakmai feltételeinek kialakítására vonatkozó támogatási kérelme, amelynek főbb adatai a következők:

 

Kedvezményezett neve:

Záhony Város Önkormányzata

A projekt címe:

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A projekt azonosító száma:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01175

A szerződött támogatás összege:

6 849 831 Ft

A támogatás formája:

vissza nem térítendő

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tervezett befejezése:

2018.06.29.

A támogató megnevezése:

Európai Unió és Magyarország Kormánya

 

A fejlesztés tartalmának rövid bemutatása:

 

A projekt keretében a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal ASP-hez történő csatlakozásának infrastrukturális és szakmai, szabályozási feltételei kerülnek kialakításra.

A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

  1. Eszközbeszerzés: az ASP rendszerhez történő sikeres csatlakozás és üzemeltetés feltétele a korszerű infrastrukturális háttér megteremtése, amelynek keretében számítógép konfigurációk, laptop, valamint kártyaolvasók beszerzését tervezzük.
  2. Szabályozási keretek kialakítása:
  1. Adattisztítás, migráció és tesztelés:
  1. Dolgozók képzése: az önkormányzati dolgozó számára biztosítjuk a projekt keretében az ASP rendszer működtetésével, használatával kapcsolatos képzéseken való részvételt.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE ZÁHONYBAN - Pályázatok, tájékoztatók

Támogatásban részesült Záhony Város Önkormányzatának az Arany János utca és környezetének csapadékelvezetési rendszerének kiépítésére és rekonstrukciójára benyújtott támogatási kérelme, amelynek főbb adatai a következők:

 

Kedvezményezett neve:

Záhony Város Önkormányzata

A projekt címe:

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Záhonyban

A projekt azonosító száma:

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00057 

A szerződött támogatás összege:

29 852 900 Ft

A támogatás formája:

vissza nem térítendő

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tervezett befejezése:

2018.06.30.

A támogató megnevezése:

Európai Unió és Magyarország Kormánya

 

A fejlesztés tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés elsődleges célja, hogy a nagyobb vízkárok elkerülhetőek legyenek és az épített környezet védelme biztosítva legyen. A tervezett fejlesztés rövid műszaki tartalma és a probléma bemutatása, a fejlesztés indoklása:

Arany János utca: az utcán nincsen csapadékvíz elvezető rendszer, egy rövid, néhány méteres szakaszon van egy burkolatlan, gazos árokrész. Az utca szűk keresztmetszete miatt nyílt árokkialakítása nem lehetséges, ezért zárt csatorna kiépítése indokolt, amelynek befogadója a Szebecse utca délkeleti oldalában meglévő beton csatorna. A zárt csatorna meghosszabbítása szükséges a Dózsa György utca irányába.

A Dózsa György utca egy részének csapadékvizét egy nagyon rossz állapotú nyílt burkolt árok vezeti a Krúdy Gyula utcai befogadóig. A befogadó magassága miatt a csapadékvíz az árokból nem a befogadóba folyik nagyobb esőzésekkor, hanem visszaduzzaszt és elöntést okoz. Ezért a befogadó áteresznél a csatornát elfalazták, így jelenleg a meglévő burkolt árokban szikkad el, illetve leginkább elöntést okoz az Arany János utca irányába a mélyebben fekvő utcarészek felé. A meglévő teljes árok felújításra szorul. Az utca másik részének nincsen csapadékvíz elvezetője, itt az aszfaltburkolatú út oldalában beton folyóka kerül kiépítésre a burkolt árokig.

A tervezett csatorna nyomvonala a Szebecse utcai 60-as beton csatornától (befogadó) az Arany János utcában az utca bal oldalában helyezkedik el.

A Szebecse utca Arany János út – Hársfa utca közötti szakaszán az út bal oldalában lévő régi nyílt burkolt árok helyreállítása és részleges megszüntetése, valamint kapcsolódó tereprendezés szükséges.


 

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00057 azonosítószámú és „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Záhonyban” című pályázat kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja - Pályázatok, tájékoztatók

Ajánlattételi felhívás
Iratjegyzék
Általános eljárási információk
Eljárási adatlap
Átvételi elismervény
Benyújtandó iratok jegyzéke
Nyilatkozatminták
Gyakori kérdések
Kiviteli szerződés
   
Tervek és költségvetés
00 Záhony csapadékvíz AF és KD kiadott
01 1. sz. Kiegészítő tájékoztatás és mellékletek
00 2. sz. Kiegészítő tájékoztatás - Záhony Csapadék S.pdf
01 bontási jkv. és mell. - záhony aláírt s.pdf
02 115. § (7) bek. szerinti tájékoztatás záhony s.pdf